De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned - S2023 / E17

#17 Dokter van Dam surft the Big Apple

If she can make it there, she can make it anywhere

Anne-Marie van Dam is in New York. Zij werkt er drie maanden als vrijwilligster voor Concern Housing en Community Access. Ik was er toevallig ook, in haar eerste week. Met 15 mensen van het Leger des Heils, Netherlands Wide. We bezochten in die week samen PEOPLE/USA in Poughkeepsie, een voornamelijk door ervaringsdeskundige professionals gerunde organisatie. Steve Miccio heeft een droom. Eerst Amerika veroveren met zijn Respite Homes, Crisis Stabilization Centers, Warm Lines en getrainde politieagenten. En dan de Wereld. 

Ik hoop natuurlijk dat mijn Amerikaanse vrienden het hart van Anne-Marie gaan stelen. En dat er een frisse 'certified-peer-wind' door Amsterdam gaat waaien als ze eenmaal weer thuis is. Als ze het daar kan maken, dan kan ze dat overal. 

#depsychiaterdoorgezaagd #rokusloopik #annemarievandam #newyork #concernhousing #communityaccess #amerika #peersupport #livedexperience #isthewaytogo

company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...