De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned - S2023 / E13

#13 Minder Slikken, Veel Minder!

Een speciale aflevering met Remke van Staveren en Anne-Marie van Dam

Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Psychiater Doorgezaagd. Vandaag een gesprek met twee psychiaters, Anne-Marie van Dam, mijn vaste Podcast-Partner en Remke van Staveren. Remke is de schrijfster van diverse boeken. In deze aflevering komen we te spreken over haar laatste boek, Minder Slikken, Veel Minder. Ik ben niet tegen medicatie. Als ik een psychose krijg, dan neem ik medicatie. Evengoed, ik vind het een lastig onderwerp. Liever dan dat geef ik mensen met een psychose geen medicatie, ook omdat ik weet welke bijwerkingen er kunnen optreden. Anderzijds hebben veel andere professionals, waaronder ook ervaringsdeskundigen, methodieken ontwikkeld waarmee ze mensen zonder het gebruik van medicatie door een moeilijke periode heen loodsen. Ik noem Open Dialogue, Medication Free Wards in Noorwegen. Nu ja, luister eerst maar zelf en vind er net als wij iets van. Veel wijsheid en misschien ook plezier met deze speciale aflevering.

Dank aan Remke en Anne-Marie voor dit open gesprek. Ik ben er nog steeds niet uit, over wat ik bijvoorbeeld van medicatie vind. Zoals wij allen onze hoofden breken over de vele dilemma’s die zich dagelijks in ons werk in de Psychiatrie voordoen. Wel weet ik dat er alternatieven zijn waar ik mijn hart aan verpand heb en het boek van Remke past daarin.  

Wij hopen dat jij deze Podcast wilt delen met jouw vrienden, vriendinnen, collegae en familie. Anne-Marie, Remke en Rokus kun je vinden op LinkedIn, Instagram, Spotify, Apple Podcast en Springcast. Ik neem de vrijheid om te zeggen dat er veel ten goede aan het veranderen is in de GGZ , zoals ook Remke en Anne-Marie in deze aflevering verklaren.

Wij wensen iedereen een positief, ondersteunend, vredig en hoopvol 2023. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Psychiater Doorgezaagd.


company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...