De Psychiater Doorgezaagd - S2023 / E20

#20 Over leven met de dood voor ogen

Wat moet je wel en wat moet je niet doen

Vandaag gieten we ons format in een andere vorm, want we hadden een ontmoeting met Joost Jan Stolker. In een ver verleden werkten wij een half jaar samen bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. In deze Podcast bespreken wij zijn ambt, zijn ziekte en al die talenten die hij rijk is. Hij is kunstenaar, Podcast Maker, B&B eigenaar en psychiater. Een ontmoeting met een bijzondere collega en een boeiende persoonlijkheid. 

#depsychiaterdoorgezaagd #annemarievandam #rokusloopik #jooststolker #overlevenmetuitgezaaidelongkanker #deheerenvantuil #balanszoeken #leukleven #metdedoodvoorogen #detraumapodcast #joostenyondatraumashow #b&b #centraleriaggdienst #humor

company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...