De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned - S2022 / E12

#12 A Match made in Heaven

Een dialoog met ervaringsdeskundige John Jongejan en psychiater Roland Hoven

OK, van doorzagen was weinig sprake. Veel meer dan vond ik het belangrijk om John en Roland aan het woord te laten. Is het niet geweldig en is het geen bewijs dat er veel in de GGZ ten goede is gekeerd, dat mensen zich op deze wijze met en tot elkaar kunnen verhouden. Ik werd er gelukkig van, mijn bezoeken aan Breda en de gesprekken met John Jongejan en Roland Hoven. Een gesprek en briefwisseling uniek in Nederland. Als je wilt weten hoe dat gesprek in hun 18e dialoog verder verloopt, google de website van factnederland.nl en voeg daar de cijfers en letters deel-18-mensenwerk-in-fact-john-en-roland aan toe.

Overigens, John schreef meerdere boeken: In de roman “Psychose!” staan korte verhalen die hij in het verleden zelf heeft geschreven, aangevuld met zijn eigen ervaringen die hij als patiënt en als ervaringsdeskundige heeft opgedaan. In de dichtbundel ” Steeds sterker worden” staan gedichten over psychisch lijden en kracht.  

Wij hopen dat jij deze Podcast wilt delen met jouw netwerk, jouw vrienden, jouw vriendinnen, jouw collegae en jouw familie. Ervaringsdeskundigheid is een niet meer weg te denken discipline in de GGZ. En als je dan ook nog een toffe psychiater treft, dan spreek je van een Match Made in Heaven. Zoals in deze aflevering.

Nogmaals dank en tot de volgende aflevering van de Psychiater Doorgezaagd.

#depsychiaterdoorgezaagd #ggzbreburg #annemarievandam #rokusloopik #stigma #ervaringsdeskundigheid #psychiater #johnjongejan #rolandhoven #briefwisseling #modernepsychiatrie #twintigjaargeleden #breda #ggz  


company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...