Podcast

Studio Veenweide - De Verdieping

Studio Veenweide - De Verdieping

Studio Veenweide – De verdieping is een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030.

Afleveringen

S01 / E06 - 26 november 2021

Onderzoeker Ronald Hutjes (WU) geeft in deze aflevering van Studio Veenweide – De verdieping college over vliegtuigmetingen binnen het NOBV. Waarom wordt er gemeten vanuit de lucht, hoe worden die metingen gedaan en hoe worden de metingen geanalyseerd? Daarover hoor je meer in deze afleve...

S01 / E05 - 19 november 2021

Onderzoeker Jan van den Akker (WENR) geeft in deze aflevering van Studio Veenweide – De verdieping college over maatregelen in het veenweidegebied. Welke maatregelen zijn er om bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied tegen te gaan en hoe meten we de effectiviteit van maatreg...

S01 / E04 - 12 november 2021

In deze aflevering van Studio Veenweide – De verdieping geeft onderzoeker Sien Kok (Deltares) college over maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s). Wat is een MKBA, hoe wordt een MKBA opgesteld en waarom is het belangrijk om goede maatschappelijke kosten-baten analyses te maken? D...

S01 / E03 - 05 november 2021

In deze aflevering van Studio Veenweide – De verdieping geeft onderzoeker Jim Boonman (VU) college over modelleren. Waarom is het belangrijk om modellen te maken, wat is er nodig voor een goed model, en hoe verhouden verschillende modellen zich tot elkaar?

S01 / E02 - 29 oktober 2021

In deze aflevering van Studio Veenweide – De verdieping geeft onderzoeker Gilles Erkens (Deltares/UU) college over mechanismen in de bodem met betrekking tot veenafbraak en broeikasgasemissies. Welke mechanismen leiden tot bodemdaling en welke mechanismen een relatie met broeikasgasuitstoot? Waar...

S01 / E01 - 25 oktober 2021

In deze aflevering van Studio Veenweide – De verdieping geeft onderzoeker Jan Peter Lesschen (WENR) college over het rapporteren van broeikasgasemissies. Waarom moeten de emissies gerapporteerd worden en hoe gaat het rapporteren van de emissies uit veenweiden vanuit de LULUCF in zijn werk?

company logo

Over Studio Veenweide - De Verdieping

Studio Veenweide – De verdieping is een serie colleges over de reductie van broeikasgassen in het Veenweidegebied. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat wéten we al en wat weten we nog níet?

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is opgericht om dit verder te onderzoeken. In deze podcastserie komen verschillende aspecten van het onderzoeksprogramma komen aan bod aan de hand van de 6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijk kosten-batenanalyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren.

In elke aflevering geeft één onderzoeker een hoorcollege over de betreffende M. Jan Peter Lesschen (WUR) geeft college over meten en rapporteren, Gilles Erkens (Deltares/UU) over mechanismen die leiden tot bodemdaling en veenafbraak, Jim Boonman (VU) over modelleren, Sien Kok (Deltares) over MKBA’s, Jan van den Akker (WENR) over maatregelen en Ronald Hutjes (WUR) over monitoren.

Luister ook naar de podcastserie Studio Veenweide met daarin tafelgesprekken met diverse gasten en veldreportages.

Luister via ...