Podcast

Over recht gesproken

de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen

Afleveringen

S01 / E74 - 19 december 2023

De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames is op 1 juni 2023 in werking getreden (hierna: Wet Vifo). Ingevolge de Wet Vifo verkrijgt de overheid een middel om investeringen, fusies en overnames te toetsen en bedrijven in kritieke sectoren te beschermen. De Wet Vifo geldt vo...

S01 / E73 - 21 november 2023

In deze podcast bespreken Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht bij KienhuisHoving) en Marika Biacsics (Directeur-bestuurder van de NCZ) hun aanbevelingen voor de wetsevaluatie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Wat kan er beter om tot een goede inspraak en...

S01 / E72 - 04 oktober 2023

Beëindiging van de zorgovereenkomst door een zorginstelling met een cliënt komt veelvuldig voor. Er moet sprake zijn van een gewichtige reden voordat tot beëindiging kan worden overgegaan. Bovendien moet voldaan worden aan diverse zorgvuldigheidseisen. Wat dit precies inhoudt en waar een zorginst...

S01 / E71 - 03 augustus 2023

Een appartementsrecht ontstaat door een akte van splitsing. Deze splitsingsakte bestaat uit verschillende onderwerpen, te weten de omschrijving van de appartementsrechten, het splitsingsreglement, en de splitsingstekening. Het kan voorkomen dat bepalingen in deze akte niet langer voldoen aan de w...

S01 / E70 - 18 juli 2023

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de Europese Privacyverordening, vierde onlangs haar vijfjarig jubileum. Hoogtijd om eens in te zoomen op een belangrijk doel van deze verordening: het zorgen voor meer grip op de verwerking van persoonsgegevens. Op welke wijze kunnen betrokkenen...

S01 / E69 - 19 juni 2023

In het aanbestedingsrecht wordt door de verliezende inschrijver met enige regelmaat de stelling ingenomen dat de aangeboden prijs van de voorlopig gegunde partij abnormaal laag is.De Aanbestedingswet 2012 biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om inschrijvingen met een abnormaal lage...

S01 / E68 - 24 mei 2023

Een rechtspersoon kan op grond van de huidige wetgeving op twee manieren worden ontbonden, te weten de ‘gewone’ ontbindingsprocedure en de zogeheten turboliquidatie. De ‘gewone’ procedure is een tijdsintensief en kostbaar proces van minimaal twee maanden. De turboliquidatie regelt een versnelde v...

S01 / E67 - 10 mei 2023

Het inzetten van influencers is niet meer weg te denken als marketing tool. Maar welke regels gelden er zoal voor influencers? Waar moet je als opdrachtgever rekening mee houden als je een influencer inschakelt? We bespreken het in deze aflevering van de podcast Over recht gesproken. 

S01 / E66 - 25 april 2023

Onlangs stuurde onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (minister Van Gennip) weer een brief aan de Tweede Kamer. Onderwerp: de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. Er staan nogal wat veranderingen op stapel. Werknemers zouden meer zekerheid moeten krijgen. Tegelijkertijd moeten b...

S01 / E65 - 11 april 2023

Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) wijzigt vanaf 1 januari 2024 onder meer de aansprakelijkheid van aannemers en wordt de kwaliteitsborger geïntroduceerd. Daarnaast krijgen aannemers extra verplichtingen en wordt de consument-opdrachtgever beter beschermd....

Over Over recht gesproken

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Luister via ...

Volg ons op ...