Podcast

Over recht gesproken

de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen

Afleveringen

S01 / E54 - 26 september 2022

Geregeld verschijnen in het nieuws berichten dat werknemers de dupe zouden zijn van aanbestedingen. Dit geldt met name voor thuiszorgmedewerkers, beveiligers en schoonmakers. Werknemers zouden steeds opnieuw geconfronteerd worden met onzekerheid over de vraag of zij na een aanbesteding hun werk k...

S01 / E53 - 08 september 2022

Slapende dienstverbanden. Een onderwerp waar al veel over is gezegd en geschreven. Met de uitspraak van onze hoogste rechter in november 2019 leek de discussie over slapende dienstverbanden afge...

S01 / E52 - 22 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 is er een wetswijziging doorgevoerd in het arbeidsrecht; De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wet heeft gevolgen voor onder meer de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de informatie die verstrekt moet worden aan werknemers, het nevenwerkzaamhedenbeding e...

S0 / E51 - 08 augustus 2022

De distributieovereenkomst is een veelvoorkomende vorm van een wederverkoop overeenkomst. De overeenkomst is als zodanig niet in de wet geregeld en juist daarom is het extra belangrijk dat de partijen goed stil staan bij wat ze willen afspreken. Een punt dat daarbij vaak over het hoofd wordt gezi...

S01 / E50 - 25 juli 2022

In deze aflevering bespreken Imke Lintsen en Erik Hollander een arrest van de Hoge Raad over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het is een vervolg op een eerdere aflevering. Centraal staat: bestaat er wel of geen recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens seksueel gre...

S01 / E49 - 11 juli 2022

Wie loopt er nu graag het risico om een (contractuele) boete te verbeuren? Vrijwel niemand verwachten wij. Toch zien wij steeds vaker boeteclausules terug in B2B en B2C overeenkomsten. De boeteclausule vormt vaak een effectief instrument om ervoor te zorgen dat de contractspartij zich wel twee ke...

S01 / E48 - 20 juni 2022

Iedere bestuurder van een rechtspersoon kan ermee te maken krijgen: het tegenstrijdig belang. Oftewel: je wilt als bestuurder voor de onderneming een besluit nemen waarbij je zelf ook een belang hebt. Als dan de juiste procedures niet worden gevolgd, kan dit voor problemen bij besluitvorming zorg...

S01 / E47 - 23 mei 2022

In deze aflevering nemen Imke Lintsen en Erik Hollander je mee door het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bestaat er recht op een transitievergoeding als het grensoverschrijdende gedrag leidt tot...

S01 / E46 - 28 april 2022

Deze aflevering gaat over de 'ontbindende voorwaarde' in de arbeidsovereenkomst. Kan je met een werknemer afspreken dat zijn arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als hij niet langer zijn werkzaamheden kan uitoefenen, bijvoorbeeld omdat hij zijn opleiding niet haalt, zijn rijbewijs verli...

S01 / E45 - 11 april 2022

Tweezijdige bemiddeling:Een bemiddelaar is als tussenpersoon betrokken bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen verschillende partijen. Denk aan makelaars, verzekeringsadviseurs en handelsagenten. Hoewel bemiddeling in de praktijk veel voorkomt, stelt de Nederlandse wet belangri...

Over Over recht gesproken

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Luister via ...

Volg ons op ...