Podcast

Hallo Hannah

Een podcast voor rijksambtenaren om reflectie en dialoog over morele vragen in het werk op gang te brengen en te ondersteunen. Een initiatief van het Hannah Arendt Podium, onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog & Ethiek.

Afleveringen

S01 / E02 - 20 juni 2023

In de tweede aflevering van Hallo Hannah komen vijf ambtenaren aan het woord die vertellen over momenten waarop zij moed nodig hadden om hun eigen grenzen te bewaken. In alle grote organisaties waar mensen samenwerken ontstaan er wel eens spanningen. Er is sprake van pestgedrag, uitsluiting, disc...

S01 / E01 - 22 maart 2023

In de eerste aflevering vertellen ambtenaren over de inhoud van hun werk. Wat maakt het boeiend, mooi en soms ook lastig? Ambtenaren vertellen over momenten waarop ze aarzelden over een opdracht, of een opdracht niet wilden uitvoeren. Omdat de opdracht niet strookte met de grondwet, of niet zinni...

S0 / E01 - 15 maart 2023

Een podcast voor rijksambtenaren om reflectie en dialoog over morele vragen in het werk op gang te brengen en te ondersteunen. Een initiatief van het Hannah Arendt Podium, onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog & Ethiek.

Over Hallo Hannah

Het Hannah Arendt Podium wil reflectie en dialoog stimuleren over morele vragen in het werk van rijksambtenaren. In de podcast vertellen Rijksambtenaren over situaties die zij als ingewikkeld of bepalend hebben ervaren. Hun verhalen worden geplaatst in de context van het werk van Hannah Arendt over denken, handelen en oordelen.
Hallo Hannah wil bijdragen aan een veilige gesprekscultuur waarin het normaal is om gezamenlijk over deze vragen na te denken. Gestructureerde werkvormen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Zie daarvoor de shownotes.
De verhalen die in de podcasts verteld worden, zijn niet gefactcheckt. Het kan zijn dat andere mensen andere herinneringen hebben aan de voorvallen die worden beschreven. De ambtenaren die aan het woord komen, gaven bij de gesprekken ook aan dat het niet hun bedoeling was om iemand aan te klagen of om een misstand te onthullen. Het Hannah Arendt Podium moedigt de luisteraars aan om vooral naar de boodschap van de verhalen te luisteren, en naar het eigen denken.
Firma MES is gespecialiseerd in documentair - en audiotheater over maatschappelijke onderwerpen.