Hallo Hannah - S01 / E01

Aflevering 1: Morele vragen

In de eerste aflevering vertellen ambtenaren over de inhoud van hun werk. Wat maakt het boeiend, mooi en soms ook lastig? Ambtenaren vertellen over momenten waarop ze aarzelden over een opdracht, of een opdracht niet wilden uitvoeren. Omdat de opdracht niet strookte met de grondwet, of niet zinnig leek. Los van de vraag wie er gelijk had, roept dit vragen op over wat het werk van ambtenaren kenmerkt: de politiek formuleert de opdracht, en ambtenaren voeren die zo goed mogelijk uit, terwijl een ambtenaar ook de opdracht heeft zich in te zetten voor de samenleving waarbij ‘bewusteloze gehoorzaamheid’ volgens de eigen integriteitscode niet is toegestaan. De podcast laat deze spanning horen en wil aanzetten tot reflectie daarop.

Shownotes aflevering 1:

Wil je met collega’s in gesprek gaan over deze podcast? Handvatten voor een gesprek vind je hier: Podcast Hallo Hannah | Dialoog en ethiek | Grenzeloos Samenwerken.

Zoek je een gespreksleider voor een ethisch gesprek?

Of ben je rijksambtenaar en wil je ethische gesprekken (leren begeleiden?) Check de webpagina van Dialoog & Ethiek: Dialoog en ethiek | Grenzeloos Samenwerken

Voor het onderzoek van I&O Research zie Rapport Morele vragen van rijksambtenaren | Nieuwsbericht | Grenzeloos Samenwerken. De directe link naar het rapport staat hier: Rapport Morele vragen van rijksambtenaren | Rapport | Grenzeloos Samenwerken

Het programma Dialoog & Ethiek wil ethische reflectie en dialoog vaste praktijk maken in de hele rijksoverheid. Het programmaplan Maak_Ruimte vind je hier: Programmaplan Dialoog & Ethiek voor 2022 / 2023 | Brochure | Grenzeloos Samenwerken

Het project Loyale Tegenspraak richt zich op het vergroten van de ruimte voor tegenspraak binnen de overheid via verhalen, interventies en kennisontwikkeling.


Over Hallo Hannah

Het Hannah Arendt Podium wil reflectie en dialoog stimuleren over morele vragen in het werk van rijksambtenaren. In de podcast vertellen Rijksambtenaren over situaties die zij als ingewikkeld of bepalend hebben ervaren. Hun verhalen worden geplaatst in de context van het werk van Hannah Arendt over denken, handelen en oordelen.
Hallo Hannah wil bijdragen aan een veilige gesprekscultuur waarin het normaal is om gezamenlijk over deze vragen na te denken. Gestructureerde werkvormen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Zie daarvoor de shownotes.
De verhalen die in de podcasts verteld worden, zijn niet gefactcheckt. Het kan zijn dat andere mensen andere herinneringen hebben aan de voorvallen die worden beschreven. De ambtenaren die aan het woord komen, gaven bij de gesprekken ook aan dat het niet hun bedoeling was om iemand aan te klagen of om een misstand te onthullen. Het Hannah Arendt Podium moedigt de luisteraars aan om vooral naar de boodschap van de verhalen te luisteren, en naar het eigen denken.
Firma MES is gespecialiseerd in documentair - en audiotheater over maatschappelijke onderwerpen.