Podcast

Kunsteducatie Doorgelicht

Een podcastserie van het lectoraat Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Afleveringen

S03 / E02 - 01 maart 2024

Hoe kan een online module kunstbeschouwing bijdragen aan interculturele uitwisselingsprocessen tussen kunstdocenten van de Breitner academie en de B...

S03 / E0 - 31 januari 2024

AHK Kunsteducatie Doorgelicht

S03 / E01 - 31 januari 2024

Hoe zorgen we dat elk kind zich cultureel kan ontwikkelen?Manu van Kersbergen gaat in gesprek met Melissa Bremmer en Marian van Miert over hun onderzoek naar leerecosystemen. Ze brachten in kaart welke belemmeringen en kansen er zijn in het brede cultuureducatief systeem voor leerlingen in...

S02 / E04 - 19 juli 2023

Hoe kunnen theatermakers dilemma’s in interculturele theaterprocessen analyseren? Aminata Cairo ging in gesprek met onderzoeker Dennis Meyer over zijn onderzoek 'Wij in wording' en het analysekader voor hedendaagse theatermake...

S02 / E06 - 19 juli 2023

Welke theatrale vormen vinden we buiten de gevestigde theaterinstituten en hoe zouden die ons theateronderwijs kunnen inspireren? Aminata Cairo ging in gesprek met onderzoekers Nadieh Graumans-Tighelaar en Emiel Heijnen en theaterdocent Jansje Meijman over het onderzoek 'Nieuwe Canons: authentiek...

S02 / E05 - 19 juli 2023

Wat zijn goede aanknopingspunten voor het beschrijven van een inclusieve dansdidactiek? Aminata Cairo ging in gesprek met onderzoekers Damar Lamers en Jelle van der Leest over de verkenning inclusieve danseducatie voor deelnemers met MS en Parkinson.

S02 / E03 - 21 april 2023

Welke ontwerpprincipes dragen bij aan het ontwerpen van taalondersteunend dansonderwijs voor NT2- kinderen in groep 1 en 2 van het primair onderwijs? Aminata Cairo ging in gesprek met onderzoeker Saskia Sap over haar onderzoek 'Dansend Nederlands Leren voor NT2-kleuters' en het TOLD-model dat ze...

S02 / E02 - 07 april 2023

Wat is er bekend over beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs? Aminata Cairo ging in gesprek met onderzoekers Linda Reus en Cock Dieleman over de reviewstudie ‘Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie?’, wat ze hebben uitgevoerd met de onderzoek...

S02 / E01 - 24 maart 2023

Hoe volg je de muzikale en sociale ontwikkeling van leerlingen met een meervoudige beperking in je muziekles? Aminata Cairo ging in gesprek met onderzoeker Marijke Smedema over haar ontwerponderzoek ‘Muziek is Meer’ en het leerlingvolgsysteem dat ze ontwikkelde. Website lectoraat Kunsteduc...

S01 / E09 - 05 april 2021

Welke mogelijkheden en moeilijkheden ondervinden leerlingen en leerkrachten met authentiek compositieonderwijs? Aminata Cairo in gesprek met Reinhard Findenegg.Host: Aminata Cairo

Over Kunsteducatie Doorgelicht

Dit is de podcastserie van het lectoraat Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In elke aflevering interview en gespreksleiders Manu van Kersbergen en  Aminata Cairo onderzoekers over hun ervaringen met het doen van onderzoek en de bevindingen die ze deden. Aminata studeerde in de VS, waar ze promoveerde als antropoloog. Ze is een veelgevraagd spreker met grote interesse in educatie en inclusiviteit.

Luister via ...