Kunsteducatie Doorgelicht - S02 / E05

Damar Lamers en Jelle van der Leest - Mag ik deze dans met jou?

Wat zijn goede aanknopingspunten voor het beschrijven van een inclusieve dansdidactiek? Aminata Cairo ging in gesprek met onderzoekers Damar Lamers en Jelle van der Leest over de verkenning inclusieve danseducatie voor deelnemers met MS en Parkinson.

Website lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten: https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/ 

Publicatie: https://www.ahk.nl/onderzoek/research-profile/publicaties/publicatie/mag-ik-deze-dans-met-jou/ 

Stichting ReDiscoverMe: https://www.rediscoverme.nl/ 

Productie: Spraakmaker Media en lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Over Kunsteducatie Doorgelicht

Dit is de podcastserie van het lectoraat Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In elke aflevering interview en gespreksleiders Manu van Kersbergen en  Aminata Cairo onderzoekers over hun ervaringen met het doen van onderzoek en de bevindingen die ze deden. Aminata studeerde in de VS, waar ze promoveerde als antropoloog. Ze is een veelgevraagd spreker met grote interesse in educatie en inclusiviteit.

Luister via ...