Podcast

Kinderboerderijen Actief Podcast

Inspiratie voor het kinderboerderijenwerk

De Kinderboerderijen Actief Podcast heeft als doel medewerkers en betrokkenen bij het kinderboerderijenwerk te inspireren met verhalen van anderen, nieuwe invalshoeken en discussie. Hans de Rijk (be)zoekt gasten die hun mening willen geven. KinderboerderijenActief.nl wil zichtbaar inspireren

Afleveringen

S04 / E02 - 03 april 2024

Over het stagepact mbo is een podcast aflevering gemaakt. In dit pact is aandacht voor goede stageplekken, goede begeleiding, voorkomen stagediscriminatie en een passende vergoeding. Maar hoe gaan kinderboerderijen om met het pact? Bij kinderboerderijmedewerkers is begin januari 2024

S04 / E01 - 17 februari 2024

Erik Franken en Hans de Rijk, met totaal bijna 70 jaar kinderboerderij werk ervaring, hebben in 2023 het kinderboerderijennieuws gespot. In deze podcast aflevering proberen Hans en Erik het jaar 2023 te...

S03 / E05 - 13 oktober 2023

Al ruim 10 jaar zijn tientallen kinderboerderijen inleverplek voor gebruikt vet en oliën. Lekker dichtbij, makkelijk in te leveren en duurzaam. Per 1 oktober 2023 mag het onder voorwaarden ook officieel. Sam Zarean van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit geeft hie...

S03 / E04 - 18 augustus 2023

Iedere kinderboerderij heeft een uiteenlopend dierenbestand. Het houden en inzetten van dieren op een publiekstoegankelijke locatie brengt ook welzijnsverantwoordelijkheden met zich mee. De kaders zijn vastgelegd in wetten waaronder de wet ‘dieren’. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Wa...

S03 / E03 - 28 juni 2023

Kinderboerderijen Actief Podcast aflevering ‘Inclusief Toegang’ gaat over het drempels wegnemen voor een inclusieve en toegankelijke kinderboerderij. Nederland heeft VN verdrag ‘lokale inclusie’ omarmt. Dit betekent natuurlijk ook werk aan de winkel voor kinderboerderijen. W...

S03 / E02 - 18 mei 2023

InHolland studenten Babs, Yasmin, Kim en Riley hebben in opdracht van de Haagse stadsboerderijen een onderzoek gedaan hoe de culturele diversiteit bij (nieuwe) medewerkers in de toekomst vergroot zou kunnen worden. Voor de opleiding 'Creative Business' geven echte opdrachtgevers ech...

S03 / E01 - 27 maart 2023

De kinderboerderij is een ontmoetingsplek in de buurt waar jong en oud graag komt. Het is natuurlijk mooi als er een gezond aanbod aan voedingsmiddelen is voor bezoekers. Wat is gezond(er)? Hoe kan je jouw aanbod aanpassen? Wie kan mij hierbij helpen? In de podcast ‘Waarom krijgen dieren...

S02 / E03 - 03 juni 2022

Over (veranderingen in) vrijwilligerswerk op de kinderboerderij is genoeg te vertellen. En dat doen we dan ook in deze 2e aflevering over het vrijwilligerswerk en kinderboerderijen. In deze aflevering het vervolg van het gesprek met Joost van Alkemade (directeur van NOV) over jongeren en v...

S02 / E02 - 13 mei 2022

Deze podcast titel maakt zichtbaar dat mensen de bepalende factor zijn voor wat je met een kinderboerderij kan doen. Het enthousiasme en de aanpak bepalen de sfeer. En die sfeer wordt door vaste en vrijwillige krachten gemaakt op de kinderboerderijen. Je zou kunnen zeggen: een kinderboerd...

S02 / E01 - 02 maart 2022

Op 16 maart 2022 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In een aantal steden kan je ook je stem uitbrengen op een stembureau dat gevestigd is op een kinderboerderij. In deze podcast aflevering enkele ervaringen van kinderboerderijen zoals Marjan Vegt van kinderboerderij #Wassenaar en Gitta B...

Over Kinderboerderijen Actief Podcast

De Kinderboerderijen Actief Podcast heeft als doel medewerkers en betrokkenen bij het kinderboerderijenwerk te inspireren met verhalen van anderen, nieuwe invalshoeken en discussie. Hans de Rijk (be)zoekt  gasten die hun mening willen geven. KinderboerderijenActief wil zichtbaar inspireren en 'aanjagen'.

Luister via ...

Volg ons op ...