Kinderboerderijen Actief Podcast - S03 / E05

Echt VET die kinderboerderij!

Olie en vetinzameling op de kinderboerderij

Al ruim 10 jaar zijn tientallen kinderboerderijen inleverplek voor gebruikt vet en oliën. Lekker dichtbij, makkelijk in te leveren en duurzaam. Per 1 oktober 2023 mag het onder voorwaarden ook officieel. Sam Zarean van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit geeft hier een toelichting op. Wat gebeurd er met het ingeleverde vet? Sjoerd Ingwersen van inzamelaar Quatra vertelt hierover. Natuurlijk ontbreekt de ervaring van een kinderboerderij niet. Kinderboerderij de Punt (Zierikzee) is een van de vetste kinderboerderijen. Marlies Janse vertelt waarom.

Maar er zijn meer partijen die vetinzameling op o.a. de kinderboerderij belangrijk vinden. Jessica Sturz van de gemeente Amsterdam legt uit waarom. Hans spreekt Hoogheemraad Robert Tieman van het Hoogheemraadschap Delfland over de 'witte schapen' en waarom het belangrijk is om vet in te leveren t.b.v. de zuiveringsinstallaties.

Samengevat, van het inleveren van vet worden heel veel organisaties blij! Kijk voor locaties op www.vetrecyclehet.nl   

Met dank aan Kate Morison en MVO 

Meer over vetinzameling op de kinderboerderij tref je aan op kinderboerderijenactief.nl 

Vermelding in de Staatscourant staat hier 

Klik hier voor het promotiefilmpje

Over Kinderboerderijen Actief Podcast

De Kinderboerderijen Actief Podcast heeft als doel medewerkers en betrokkenen bij het kinderboerderijenwerk te inspireren met verhalen van anderen, nieuwe invalshoeken en discussie. Hans de Rijk (be)zoekt  gasten die hun mening willen geven. KinderboerderijenActief wil zichtbaar inspireren en 'aanjagen'.

Luister via ...

Volg ons op ...