Podcast

Een Economie voor de 22e eeuw

Ontwerpen aan de toekomst van Nederland

Het College van Rijksadviseurs adviseert de Rijksoverheid over de manier waarop we ons land toekomstbestendig kunnen inrichten. Met focus op klimaatverandering, de gebouwde omgeving, infrastructuur en het landschap. Benieuwd hoe deze onderwerpen onze wereld vormgeven en ons dagelijks leven beïnvloeden? Luister naar De CRa Podcast! In de eerste serie gaat Wouter Veldhuis op zoek naar Een economie voor de 22e eeuw.

Afleveringen

S0 / E08 - 18 december 2023

In een land waar ruimte schaars is en belangen met elkaar conflicteren is het de vraag hoe we die ruimte gebruiken en voor welk doel. Kennis van de grote onderstromen die onze economie op de lange termijn sturen, is daarbij cruciaal. En hoe maken we vervolgens nú de juiste keuzes en scheppen we r...

S0 / E07 - 11 december 2023

Wat is de invloed van demografie op de economie en onze fysieke leefomgeving? Volgens Leo van Wissen, hoogleraar Economische Demografie, is demografie de bodem waarop het denken over de toekomst van de samenleving gestoeld is....

S0 / E06 - 04 december 2023

In deze aflevering schudden we aan de grondvesten van de huidige economie: eigendom en kapitaal. Hoe een samenleving eruit ziet wordt in de basis bepaald door hoe we omgaan met de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal. Is het in een economie die menselijk welzijn en het behoud van de planee...

S0 / E05 - 27 november 2023

Met industrieel ecoloog René Kleijn duiken we in het domein van mijnbouw en verkennen we de mogelijke impact van de winning van grondstoffen op ons ruimtegebruik. Met recente ontwikkelingen zoals de heropening van bruinkoolmijnen in Duitsland als achtergrond, onderzoeken we welke grondstoffen we...

S0 / E04 - 20 november 2023

Energie is het fundament onder onze economie. De energietransitie waar we middenin zitten, dwingt ons tot keuzes. Keuzes over waar de energie wordt opgewerkt, wie er gebruik van mag maken en tegen welke voorwaarden. Met Laetitia Ouillet, specialist in warmtetransitie en de energiemarkt, gaan we...

S0 / E03 - 14 november 2023

Nederland is onlosmakelijk verbonden met de rest van de wereld. Welke geopolitieke verschuivingen zijn van invloed op Nederland en onze economie? De dominantie van het westen neemt zowel in economisch als politiek opzicht af. Azië en Afrika staan klaar om de komende eeuw een prominente plaats te...

S0 / E02 - 13 november 2023

Wat hebben economie en ruimtelijke ordening met elkaar te maken? In een land waar ruimte schaars is en belangen met elkaar conflicteren, krijgt Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis vaak de vraag: hoe gebruiken we de ruimte in ons land en voor welk doel? Ondanks de problemen...

S0 / E01 - 03 november 2023

In de podcastserie Een economie voor de 22e eeuw gaan Rijksadviseur Wouter Veldhuis en host Marnix Kluiters op zoek naar een economie voor de toekomst. Naar een economie die het welzijn van de mens en het behoud van onze planeet centraal stelt. In een reeks gesprekken met toekomstdenkers e...

Over Een Economie voor de 22e eeuw

Hoe maken we ruimte voor een duurzame economie voor de toekomst? In een reeks gesprekken met toekomstdenkers en visionairs duiken Rijksadviseur Wouter Veldhuis en host Marnix Kluiters in de thema’s eigendom, de energietransitie, grondstoffenschaarste, geopolitiek, migratie en demografie. Ga mee op de zoektocht naar Een economie voor de 22e eeuw! Het College van Rijksadviseurs adviseert de Rijksoverheid over hoe we ons land toekomstbestendig kunnen inrichten. Met focus op klimaatverandering, de gebouwde omgeving, infrastructuur en het landschap. Benieuwd hoe deze onderwerpen onze wereld vormgeven en ons dagelijks leven beïnvloeden? Luister naar De CRa Podcast!

Luister via ...

Volg ons op ...