Een Economie voor de 22e eeuw - S0 / E06

Nieuwe grondbeginselen

In deze aflevering schudden we aan de grondvesten van de huidige economie: eigendom en kapitaal. Hoe een samenleving eruit ziet wordt in de basis bepaald door hoe we omgaan met de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal. Is het in een economie die menselijk welzijn en het behoud van de planeet centraal stelt wel wenselijk om te denken in termen van particulier bezit van grond? Of is er een fundamentelere omslag nodig? Met haar vernieuwende kijk op grondeigendom neemt Damaris Matthijsen ons mee in een zoektocht naar een nieuw samenspel tussen overheid, burger en ondernemer. Waarbij de vruchten van collectieve arbeid bijdragen aan de reële economie. En waar vertrouwen een sleutelbegrip is.

Over Een Economie voor de 22e eeuw

Hoe maken we ruimte voor een duurzame economie voor de toekomst? In een reeks gesprekken met toekomstdenkers en visionairs duiken Rijksadviseur Wouter Veldhuis en host Marnix Kluiters in de thema’s eigendom, de energietransitie, grondstoffenschaarste, geopolitiek, migratie en demografie. Ga mee op de zoektocht naar Een economie voor de 22e eeuw! Het College van Rijksadviseurs adviseert de Rijksoverheid over hoe we ons land toekomstbestendig kunnen inrichten. Met focus op klimaatverandering, de gebouwde omgeving, infrastructuur en het landschap. Benieuwd hoe deze onderwerpen onze wereld vormgeven en ons dagelijks leven beïnvloeden? Luister naar De CRa Podcast!

Luister via ...

Volg ons op ...