Podcast

Democratie in uitvoering

Een podcast voor mensen die het niet willen opgeven met de overheid

Democratie in uitvoering is een podcast over de kwaliteit van onze democratie en het bestuur. In elke aflevering spreekt host Marije van den Berg iemand die daar iets van vindt, er iets mee wil en eraan werkt.

Afleveringen

S05 / A26 - 07 oktober 2022

Stel, je bent directeur of bestuurders van een publieke organisatie die werkt in een buurt, een wijk, een dorp of een stad. En jullie hebben als visie dat jouw organisatie ruimte moet maken voor bewoners, voor mensen in buurt...

S05 / A25 - 07 juli 2022

De vijfentwintigste aflevering! In de alleréérste aflevering, maart 2018 was dat, sprak ik Job Cohen, die toen de Thorbeckehoogleraar was, de hoogleraar die aan de universiteit Leiden “decentrale overheden onderzoekt als ‘bestuurlijk, politiek en juridisch systeem’.

S05 / A24 - 21 april 2022

Ontworsteling aan een bepaalde orde, lukt pas als er theoretische en praktische alternatieven zijn, stelde Christine de Pisan in de vijftiende eeuw in haar feministisch manifest.* In deze aflevering van Democratie in uitvoering praat ik met een van de leukste leveranciers van zulk soort a...

S05 / A23 - 28 maart 2022

Wicked problems, zo  heetten ze een tijdje geleden. Opgaven waarin alles met alles samenhangt en je niet met wat opeenvolgende transacties een resultaat voor elkaar krijgt in 5 stappen. De term is weer wat uit de mode, maar de vraagstukken zijn er niet minder wicked op geworden. Want je zal maar b...

S05 / A22 - 16 februari 2022

Hoe maken we modellen om de werkelijkheid beter te analyseren en recht te doen aan alle ingewikkelde interacties tussen mensen in hun gemeenschap, in hun context? Daarover ga ik eens niet in gesprek met iemand van een gemeente of uit de politiek. Nee, ik ben dit keer bij het UMC Utrecht vo...

S05 / A21 - 31 januari 2022

"Dit jaar sneuvelden een record aantal politieke heilige huisjes.  Het moest gedaan zijn met de uitwassen van het neo-liberalisme.  Van links tot rechts, met uitzondering van SGP en radicaal rechts, waren partijen het eens over verhoging van het minimumloon,  de noodzaak voor een nieuw toeslagens...

S05 / A20 - 27 januari 2022

Boukje Keijzer en ik komen elkaar al heel wat jaren tegen op allerlei kruispunten in ons werk in het publieke domein. Net als ik is zij altijd bezig met het realiseren van betere verhoudingen tussen overheid en samenleving. Ze schreef een ontzettend leuk, uitnodigend en praktisch boek:...

S04 / A19 - 23 december 2021

Floor Milikowski (Amsterdam, 1980) schrijft al heel lang over de thema's waar ik warm voor loop. Stadsontwikkeling, gemeenschapskracht, bewonersinitiatief en zeggenschapsverdeling. En over de markt en geld.In deze aflevering hangen we daar wat boven. We praten over moed houden...

S04 / A18 - 15 december 2021

Dit keer een bijzondere aflevering. Niet een gesprek, maar de opname van de lezing die ik kort geleden  gaf bij het jaarcongres van Gebruiker Centraal. Het thema van die dag was: Menselijke maat, hoe dan?  "Vertrouwen bak je in de uitvoering. Laten we de beleidsbubbel doorprikken en de...

S04 / A17 - 22 november 2021

Hoe doe je dat, op een goede manier afspraken maken in de gemeentepolitiek? Afkijken bij 'landelijk' is in elk geval geen aanrader op dit moment. Ik ga in gesprek met  Lianne van Kalken, onderzoeker in het Staatsrecht en fractievoorzitter...

company logo

Over Democratie in uitvoering

Democratie in uitvoering is een podcast over de kwaliteit van onze democratie en het bestuur. In elke aflevering spreekt host Marije van den Berg iemand die daar iets van vindt, er iets mee wil en eraan werkt.

Aan het woord komen experts, bewoners, onderzoekers, ambtenaren, ondernemers, bestuurders en bijzondere buitenstaanders. Voor een goed gesprek over hoe we de kwaliteit van onze democratie kunnen verbeteren.

Marije van den Berg werkt aan de kwaliteit van het lokale bestuur als onderzoeker, publicist, procesbegeleider en podcastmaker. Haar nieuwe boek met als werktitel De beleidsbubbel verschijnt in het najaar van 2022. Een boek voor mensen die het niet willen opgeven met de overheid.

Ze schreef eerder het boek Stop. Stopstrategie voor organisaties, dat op de shortlist van Managementboek van het Jaar 2021 belandde. 

Luister via ...

Volg ons op ...