Podcast

Bijbel en Geloof

"Uw getuigenissen zijn wonderbaar; daarom bewaart ze mijn ziel" (Ps. 119 : 129)

"De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid" (Psalm 12 : 7, 8). Het Woord der Waarheid recht snijden (2 Tim. 2 : 15).

Afleveringen

S0 / E14 - 11 maart 2018

De verspreiding van de volken en het verbond met Abraham.

S0 / E13 - 25 februari 2018

De torenbouw van Babel en de parallellen met Europa.

S0 / E12 - 11 februari 2018

Over de dagen van Noach, over buitenaards leven, evolutie en Gods genade.

S0 / E11 - 28 januari 2018

De zondeval.

S0 / E10 - 14 januari 2018

Over het profetische Woord, schepping en evolutie.

S0 / E09 - 31 december 2017

Over achteruit en vooruit kijken, goede voornemens, beloftes maken en zweren.

S0 / E08 - 17 december 2017

De Ware Verlosser.

S0 / E07 - 03 december 2017

Waar komen religies vandaan?

S0 / E06 - 05 november 2017

Yoga in het licht van de Bijbel.

S0 / E05 - 16 juli 2017

Zijn gelovigen slaven of dienstknechten?

company logo

Over Bijbel en Geloof

"Bijbel en Geloof" (www.bijbelengeloof.com) staat voor Bijbelgelovige prediking en Bijbelstudies, in samenzijn, geschrift, audio en video, vanuit de vaste overtuiging dat de Heere God Zijn woorden voor Nederland bewaard heeft in de StatenBijbel. Over Gods woorden, redding in Jezus Christus, eeuwige verzekerdheid, Gods plan, gemeente-zijn, straatprediking, en nog veel meer...


Zoeken

Wilt u naar een onderwerp van een preek, of in de omschrijving van de preken zoeken? Dat kan via de volgende pagina van de site "Bijbel en Geloof": "Preken beluisteren".


Contact

U kunt contact opnemen via het: Contactformulier.

Luister via ...