Podcast

Weggegumd | Gelöscht | Erased

De zoektocht naar Ilse Wagner, de verdwenen vriendin van Anne Frank

Wie vertelt nog jouw verhaal als je bent weggegumd door oorlog? In deze podcastserie vertellen we het verhaal van Ilse Wagner, de verdwenen vriendin van Anne Frank.

Afleveringen

S01 / E0 - 29 december 2022

Ilse Wagner en haar familie overleefde de 2e wereld oorlog niet. Haar naam wordt genoemd in het dagboek van Anne Frank. Zij was haar vriendinnetje. Maar wie was Ilse, waarom kunnen we zo weinig vinden? De makers ging op pad, vlogen over de wereld, interviewden de nog levende ooggetuigen en doorzo...

S01 / E0 - 17 november 2022

Van het leven van Anne Frank weten we best veel aan de hand van haar dagboek. Van een paar van haar vriendinnen weten we het nodige, maar van veel van haar vrienden en vriendinnen die in haar dagboek worden genoemd weten we betrekkelijk weinig en soms zelfs bijna niets. Hoe is het hun en hun gezi...

S01 / E0 - 16 november 2022

We know quite a lot about Anne Frank's life from her diary. We know quite a bit about some of her friends, but about many them mentioned in her diary we know relatively little and sometimes almost nothing at all. What happened to them? From survivors we hear the stories, but who tells the stories...

S01 / E0 - 11 september 2022

Aus dem Tagebuch von Anne Frank wissen wir eine ganze Menge über ihr Leben. Über einige ihrer Freunde wissen wir recht viel, aber über viele der in ihrem Tagebuch erwähnten Freunde und Bekannten wissen wir relativ wenig, manchmal fast gar nichts. Wie ist es ihnen und ihren Familien ergangen? Wir...

company logo

Over Weggegumd | Gelöscht | Erased

Van het leven van Anne Frank weten we best veel aan de hand van haar dagboek. Van een paar van haar vrienden en vriendinnen weten we veel, maar van een aantal van haar vrienden en vriendinnen die in haar dagboek worden genoemd weten we betrekkelijk weinig en soms zelfs bijna niets. Hoe is het hun en hun gezinnen vergaan? Van overlevenden horen we de verhalen, maar wie vertelt de verhalen van de mensen die (bijna) werden weggegumd?

Zoals Anne's vriendinnetje Ilse Wagner en haar familie. We hebben niet eens een foto van haar.  In deze podcastserie gaan wij op zoek naar het lot van Ilse en haar familieleden. We gaan terug naar de plekken die hun leven bepaalden. Voor deze zoektocht reisden de makers de wereld over om te spreken met de laatste nog levende vrienden van Ilse en Anne.

Deze podcast is een Audiodroom Podcastproducties. Hier vindt u meer informatie over de serie en de makers. Heeft u zelf informatie om te delen, neem dan graag contact met ons op via info@audiodroom.nl

De serie wordt gemaakt in samenwerking met schrijver Janny van der Molen.

-----------------

Aus dem Tagebuch von Anne Frank wissen wir eine ganze Menge über ihr Leben. Über einige ihrer Freunde wissen wir eine ganze Menge, aber über viele der in ihrem Tagebuch erwähnten Freunde und Bekannten wissen wir relativ wenig, manchmal sogar fast gar nichts. Wie ist es ihnen und ihren Familien ergangen? Wir hören die Geschichten von Überlebenden, aber wer erzählt die Geschichten der Menschen, die (fast) ausgelöscht wurden?

Wie Annes Freundin Ilse Wagner und ihre Familie. Wir haben nicht einmal ein Foto von ihr. In dieser Podcast-Serie begeben wir uns auf die Suche nach dem Schicksal von Ilse und ihren Familienmitgliedern. Wir gehen zurück zu den Orten, die ihr Leben bestimmt haben. Für diese Suche reisten die Macher um die Welt, um mit den letzten überlebenden Freunden von Ilse und Anne zu sprechen.

Dieser Podcast ist eine Audiodroom podcastproducties. Hier finden Sie weitere Informationen über die Serie und ihre Macher. Wenn Sie eigene Informationen haben, die Sie weitergeben möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: info@audiodroom.nl. Dieser podcast wird in Zusammenarbeit mit der Autorin Janny van der Molen erstellt.

--------------------------

We know quite a lot about Anne Frank's life from her diary and some of her (surviving) friends told their stories. But of most of Anne's friends we know relatively little, and sometimes almost nothing, about many of the friends and acquaintances mentioned in her diary. How did they and their families fare? We hear the stories from survivors, but who tells the stories of the people who were (almost) erased?

Like Anne's friend Ilse Wagner and her family. We don't even have a picture of her. In this podcast series, we go in search of the fate of Ilse and her family members. We go back to the places that determined their lives. For this search the makers travelled the world to speak with the last surviving friends of Ilse and Anne.

This podcast is an Audiodroom Podcastproducties. More information about the series and the makers can be found on our website. Should you have inforation to share about Ilse Wagner, please contact us via info@audiodroom.nl. The podcast-series is made in cooperation with writer Janny van der Molen.

Met dank aan | wir danken | we thank a.o.:

Sprekers als Hanneli Goslar, de Anne Frank Stichting, Serafima Velkovich van het Holocaust museum Yad Vashem, stichting Sobibor, Historisch schrijvers Sybille Baumbach, Olaf Wunder von De Hamburger Posten en onderzoeker Holger Artus and many more

Illustrations: Martijn van der Linden


Luister via ...

Volg ons op ...