Podcast

PHOENIX IN GESPREK

van harte welkom

Trainers van Phoenix Opleidingen bespreken aspecten van hun vak en onderwerpen die in de opleidingen aan bod komen.

Afleveringen

S0 / E10 - 22 april 2024

Hannah Lassche en Saskia de Boer gaan in gesprek over het systemische begrip 'plek'. Hoe is het om van de plek van cursist over te stappen naar een plek als trainer bij Phoenix? Beide dames waren jarenlang cursist voor ze op de trainersstoel belandden. Wat verandert er dan? Waarom is het van een...

S0 / E09 - 16 februari 2024

In deze aflevering over de wegen van mannen spreken Jaron Reisman en Pieter Berger over mannenthema's en hoe we daar bij Phoenix mee werken. Over man-zijn en op eigen benen staan, en het belang van bemoedigende vaderogen op je levenspad. Over het belang van strijden én van het staken van de strij...

S0 / E08 - 05 december 2023

Mirjam Dirkx en Wietske Jansen Schoonhoven vertellen over hoe ze de muzen inzetten in hun werk als trainer en coach. Hoe laten zij zich inspireren en hoe zetten ze de muzen in? In het werken met de muzen open je een derde ruimte, waar de tijd lijkt te verdwijnen en andere mogelijkheden zich aandi...

S0 / E07 - 25 september 2023

Ontwikkeling en groei zijn door het leven gegeven, evenals de weerstand die we in verschillende fasen van het leven tegenkomen. Stefan Woudenberg en Manon Miessen spreken over hoe ontwikkeling en stagnatie hand in hand gaan. E...

S0 / E06 - 06 juni 2023

Conny ten Klooster vertelt over dood en transformatie. Wat gebeurt er na zoiets ingrijpends als de plotselinge dood van een dierbare, wanneer niets meer bij het oude kan blijven? Zwaarte en verschrikking, maar ook lichtheid, geluk en rijkdom. Conny vertelt over een proces waarin alles openbrak en...

S0 / E05 - 23 januari 2023

Autonomie is het vermogen om je leven vorm te geven in relatie tot anderen. Ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson zegt over autonomie: 'Ik ben wat ik vrij kan willen.' Hoe verhouden die twee definities zich tot elkaar? En wat hebben bewustzijn, spontaniteit en intimiteit ermee te maken? Mariët van...

S0 / E04 - 02 november 2022

Ontmoeten we elkaar vanuit script of vanuit intimiteit? Alex Lagas en Anca Poll vertellen over script, het levensplan dat we voor onszelf maken, en hoe we dat gaandeweg ons leven kunnen herzien. 

S0 / E03 - 07 juli 2022

Morten Hjort en Mirjam Dirkx gaan met onze interviewers in gesprek over overdracht, een bijzonder fenomeen in begeleidingswerk. Overdracht is er altijd, ook in een interview over overdracht... Luister naar een gesprek dat steeds spannender wordt.

S0 / E01 - 24 februari 2022

Wietske Jansen Schoonhoven en Sander Reinalda in gesprek over symbiose, autonomie, de dynamiek van samen en apart en hoe beide door het leven gegeven zijn. 

S0 / E02 - 24 februari 2022

Joke Goudswaard en Remco Holstege over taal en verhalen, gedichten en metaforen. Wat houdt mensen gaande in hun verhaal? Hoe breng je in beweging wat gestold is? Over werken met taal en verbeeldingskracht.

company logo

Over PHOENIX IN GESPREK

Trainers van Phoenix Opleidingen bespreken aspecten van hun vak en onderwerpen die in de opleidingen aan bod komen.


Phoenix Opleidingen is een vrijplaats; een plek voor iedereen die bereid is naar zichzelf te kijken, echt contact wil maken en de eigen potentie voluit wil leren leven. Een plek voor wie verlangt naar duurzame groei en zich persoonlijk of professioneel verder wil ontwikkelen.

Luister via ...

Volg ons op ...