Podcast

Op leven en dood

De tiendelige podcast “Op leven en dood” belicht wat er voorafgaat aan de beslissing om de IC-behandeling van een ernstig zieke patiënt te staken en voor welke dilemma’s dit families en artsen stelt.

Afleveringen

S01 / A10 - 28 May 2021

Mirjam de Vos praat met Hans van der Hoeven, hoofd van de afdeling Intensive Care van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Ze staan stil bij de heel nieuwe dilemma’s waarmee IC’s geconfronteerd werden tijdens de coronapandemie en wat dit betekende voor de zorg voor patiënten én voor hun fami...

S01 / A09 - 28 May 2021

Het is eind maart 2020 en het aantal coronabesmettingen neemt hand over hand toe. De IC’s in Brabant liggen vol en dat betekent dat ernstig zieke patiënten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen elders. Een van hen is mijnheer van Elst. Hij is zo ziek dat hij van zijn overplaatsing geen weet meer...

S01 / A08 - 28 May 2021

Mirjam de Vos praat met Tina van Hemel-Rintjap, intensivist in het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij vertelt hoe ze praat met patiënten zelf, ook als die aan de beademing liggen, hoe ze families het liefst vanaf het begin meeneemt in het behandelproces en wat je kunt doen als je het wantrou...

S01 / A07 - 28 May 2021

Er is een mevrouw Davids voordat zij diabetes kreeg en een mevrouw Davids erna. Ervoor: energiek, altijd in touw voor anderen. Erna: steeds passiever, steeds somberder, steeds eenzamer. Haar enige contact met de buitenwereld bestaat nu nog uit haar telefoontjes met haar dochter Joy. Maar het tele...

S01 / A06 - 28 May 2021

Mirjam de Vos praat met Eduard Verhagen, hoofd Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en hoogleraar Kinderpalliatieve Zorg. Samen buigen ze zich over vragen als: hoe bepaal je of een leven nog leefbaar is als de patiënt daar zelf geen woorden aan kan geven? Wat doe je al...

S01 / A05 - 28 May 2021

Nooit ziek, vol levenslust en vol ideeën over wat hij in de toekomst allemaal wil gaan doen. Caspar, 17 jaar. Dan krijgen zijn ouders ‘s nachts een telefoontje van Caspars beste vriend. Caspar is plotseling in elkaar gezakt tijdens een avondje stappen. Hij is gereanimeerd, maar laat en lang, heel...

S01 / A04 - 28 May 2021

Mirjam de Vos praat met Matthijs de Hoog, hoofd van de afdeling Intensive Care voor Kinderen van het Erasmus MC Sophia. Lagen er vroeger eigenlijk alleen kinderen met een acute ziekte of een acuut trauma op zijn afdeling, nu liggen er steeds meer kinderen met verschillende chronische aandoeningen...

S01 / A03 - 28 May 2021

De ouders van Bloem weten al jarenlang dat hun ernstig gehandicapte dochter niet oud zal worden. Maar hoe oud precies, dat weet niemand. En dus proberen ze zoveel mogelijk bij de dag te leven en te genieten van alle goede momenten. Alles verandert wanneer Bloem met een ernstige epileptische aanva...

S01 / A02 - 25 May 2021

Mirjam de Vos praat met Peter Dijk, neonatoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen, over zijn ervaringen door de jaren heen en zijn levenslessen voor jonge dokters. Vragen die aan bod komen: hoe weeg je de toekomstige kwaliteit van leven mee in je besluitvorming over een te vroeg gebor...

S01 / A01 - 25 May 2021

Jamila Aziz is 23 weken zwanger, wanneer zij met zwangerschapsvergiftiging op de afdeling Verloskunde wordt opgenomen. Na vier weken gaat het snel slechter met haar en met de baby in haar buik. Er rest geen andere keus dan hem zo snel mogelijk te halen. En zo worden Jamila en haar man de kersvers...

over Op leven en dood

Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene dag op de andere. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care: je partner, een van je ouders, een naaste vriend of – helemaal onvoorstelbaar – je kind. In de meeste gevallen loopt het gelukkig goed af. Maar zo gaat het helaas niet altijd.

Soms ontstaan er zoveel complicaties dat de behandelgrenzen in zicht komen en de patiënt op korte termijn zal overlijden. Die is zich daar in de meeste gevallen niet van bewust, maar de naasten aan zijn bed des te meer. In deze onwerkelijke situatie worden zij geconfronteerd met allerlei vragen. Wat kan ik nog betekenen voor mijn partner, mijn ouder, mijn kind? Heeft hij echt geen pijn? Is alles geprobeerd? Hoe gehandicapt blijft hij als hij deze periode toch overleeft? Wat zou hij zelf gewild hebben? En beslissen de artsen over hoe het nu verder gaat of heb ik daar ook een stem in?

Over deze vragen gaat de tiendelige podcast “Op leven en dood”. Daarin horen we hoe artsen en families in gesprek gaan over deze vragen en tot welke antwoorden zij met elkaar komen.

In de oneven afleveringen volgen we de lotgevallen van vijf families van wie een dierbare op de Intensive Care is opgenomen. In de periode die volgt groeit de twijfel of doorbehandelen nog wel zinvol is en breekt het moment aan waarop een beslissing onontkoombaar is. Deze fictieve verhalen zijn gebaseerd op reële dilemma’s waarmee families en zorgverleners op Nederlandse IC’s te maken krijgen.

In de even afleveringen praat Mirjam de Vos, onderzoeker uit het Amsterdam UMC, over deze dilemma’s met vijf artsen die al jarenlang op een IC werken. Ze vertellen hoe ze met families spreken over ingrijpende behandelbeslissingen en wat daarbij helpt en wat niet. Ze vertellen ook openhartig over wat deze ingrijpende gesprekken met henzelf doen.

Met dank aan alle families, artsen en verpleegkundigen die hebben meegewerkt aan de famICom-studie.

Scenario’s: Martijn de Rijk en Simon Heijmans

Regie en voice-overs: Simon Heijmans

Interviews, verhaallijnen en projectleiding: Mirjam de Vos

Adviezen: Moniek van de Loo, Thomas Cherpanath, Marc van Heerde, Anton van Kaam, Job van Woensel, Ellen Smets, Aranka Akkermans, Amber Spijkers, Joyce Lamerichs, Annemiek Linn, Sanne Prins, Judith Broerse, Arnout Probst, Hans van Goudoever en Marcus Schultz

Techniek: Arno Peeters

Muziek: Amir Vahidi

Concept en eindredactie: Marion Oskamp

"Op Leven en dood" is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMw.

Wil je reageren? Mail naar pers@amsterdamumc.nl


Luister via ...