Podcast

Notenkrakers

Afleveringen

S01 / E47 - 10 mei 2024

De geelgors is met zijn felgele verenkleed en kenmerkende deuntje (lijkend op de eerste tonen van de ‘Vijfde Symfonie' van Beethoven’) een vrolijke verschijning op en langs de Nederlandse en Belgische akkers en heidevelden. Zelfs op de langste en warmste zomerdagen zingt hij onverminderd het hoog...

S01 / E46 - 04 april 2024

De groene specht doet het de laatste jaren opvallend goed: het aantal broedparen is sinds de jaren 90 zelfs verdubbeld. Tegenwoordig ligt het aantal broedparen in Nederland tussen de 9.500-11.500. In Vlaanderen is het aantal broedparen 4.500-7.000. De kans is dus groter geworden dat je hun aparte...

S01 / E45 - 07 maart 2024

Wie op een zonnige voorjaarsdag door de polder wandelt kan er bijna niet omheen: overal hoor je en zie je dartelende kieviten. Met zijn herkenbare roep, acrobatische baltsvlucht en fraaie kuif is het een opvallende verschijning. Het mannetje maakt daarbij een scala aan opvallend frivole geluiden....

S01 / E44 - 13 februari 2024

In februari en maart maak je in de bossen een goede kans om het ‘gekekker’ van een havik te horen. Hun paartijd is namelijk begonnen en dan zijn ze nogal luidruchtig en nadrukkelijk aanwezig. In de rest van het jaar is de havik zwijgzaam, grijp daarom nu je kans om deze machtige roofvogel te hore...

S01 / E43 - 16 januari 2024

Vooral op zonnige dagen - van januari tot mei - hoor je ze zingen op plekken waar oude loofbomen staan: boomklevers. Deze boomstamacrobaten kunnen heel mooi en vooral luid zingen; met stijgende en dalende fluittonen. In deze podcast van Roots hoor je meer over het geluid van de boomklever...

S01 / E42 - 14 november 2023

Het is een hoge en beetje schelle, fluitende roep waarmee de ijsvogel zijn komst aankondigt. Even later vliegt hij voorbij, pijlsnel en laag over het water. Een blauwe flits. En als je geluk hebt, zit de ijsvogel ineens voor je op een overhangende tak, fonkelend als een juweel. De ijsvogel is bes...

S01 / E41 - 17 oktober 2023

Halverwege de vorige eeuw ging het rap bergafwaarts met de oehoe, een imposante uil met een spanwijdte van ruim 1,5 meter. De laatste 20 jaar is deze vogel bezig aan comeback en zijn er ruim 80 territoria bekend in Nederland. Nu de tijd van de najaarsbalts is aangebroken, duiken we dieper in het...

S01 / E40 - 31 augustus 2023

De huismus is het meest alledaagse vogeltje van Nederland. Vanaf circa 1985 tot begin 2000 halveerde het aantal broedparen echter met 50 procent. Het chocoladebruine zangvogeltje belandde daardoor op de rode lijst. Inmiddels lijkt de afname gestopt en is zijn vrolijke getjilp nog volop te horen i...

S01 / E39 - 27 juli 2023

De raaf heeft een rijk repertoire aan geluiden, maar de rauwe en diepe keelklank 'kroa-kroa' is het vaakst te horen. De raaf was compleet verdwenen in Nederland, maar na een herintroductie krabbelt deze imposante vogel weer op. Ze broeden nu weer in iedere provincie van Nederland dus is het gelui...

S01 / E38 - 09 juni 2023

Sommige vogels leiden een extreem verborgen bestaan. Neem de kwartel, die leeft in ruige graslanden, vergraste heidevelden en graanakkers. Je ziet hem zelden, in 99,9% van de gevallen zul je vooral de kenmerkende korte zang horen die bestaat uit 3 lettergrepen. Het mannetje kan dat 's zomers in o...

Over Notenkrakers

Notenkrakers is een podcast van natuurmagazine Roots over vogels en hun geluiden. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van de tjilpende, zingende, piepende en kwakende vogels.

Luister via ...