Podcast

Daglicht

New Faith Network

Afleveringen

S01 / E304 - 31 juli 2023

22. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. 23. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam-hij zal het je geven. 24. Tot nu toe hebben jullie niets in...

S01 / E303 - 30 juli 2023

4. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen. 5. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

S01 / E302 - 29 juli 2023

7. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. 

S01 / E301 - 28 juli 2023

10. Ezra zei tegen hen: 'Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.'

S01 / E300 - 27 juli 2023

18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

S01 / E299 - 26 juli 2023

34. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

S01 / E298 - 25 juli 2023

33. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. 34. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

S01 / E297 - 24 juli 2023

34. Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God, ik roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende: zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot...

S01 / E296 - 23 juli 2023

18. terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen va...

S01 / E295 - 22 juli 2023

10. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onopho...

company logo

Over Daglicht

In je drukke bestaan is het soms lastig om tijd te vinden voor het Woord van God. Daglicht van New Faith Network helpt je daarbij. Met deze podcast kun je elke dag naar een korte overdenking luisteren met inspiratie, bemoediging en wijsheid uit de Bijbel. Laat zo Gods Woord jouw dag verlichten, het hele jaar door.

Over New Faith Network

New Faith Network is een online platform met het grootste aanbod christelijke films en series in een veilige omgeving voor het hele gezin. Start nu jouw gratis proefperiode via www.newfaithnetwork.com.

Luister via ...

Volg ons op ...