Podcast

Hersenletsel

Een podcast van Kennisnetwerk CVA Nederland

Afleveringen

S02 / E05 - 10 januari 2023

Neuroloog Vincent Kwa gaat in op hoe de huisarts de patientenzorg kan verlenen bij sympsomen van hersenletsel als onderdeel van het cardiovasculair risicomanagement.

S02 / E04 - 10 januari 2023

Ergotherapeut Lyanne van Dam gaat in op hoe huisartsen vermoeidheid als gevolg van hersenletsel kunnen duiden.

S02 / E02 - 10 januari 2023

Casemanager Hersenletsel Christel Opstal duidt welke impact het hebben van hersenletsel heeft op het gezin, vrienden en andere relaties en op welke signalen de huisarts kan letten.

S02 / E03 - 10 januari 2023

Universitair docent en onderzoeker Ieke Winkens legt uit wat de gevolgen kunnen zijn van hersenletsel op het ziekte inzicht en hoe de huisarts dit kan signaleren.

S02 / E01 - 10 januari 2023

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Frank Wiendels gaat in op de signalen in de spreekkamer van de huisarts  van hersenletsel in de vorm van  overprikkeling en verstoorde emotie.

S01 / E01 - 20 januari 2022

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Frank Wiendels legt uit wat de gevolgen voor het gedrag kunnen zijn bij hersenletsel.

S01 / E02 - 20 januari 2022

Hoogleraar Joost Heutink legt uit hoe visuele problemen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel (tijdig) onderkend kunnen worden.

S01 / E03 - 20 januari 2022

Rutger Slump vertelt over zijn emoties en over zijn ervaringen met revalideren en met de zorgwereld na het doormaken van een herseninfarct

S01 / E04 - 20 januari 2022

Onderzoeker Jessica Bruijel gaat in op vermoeidheid na hersenletsel en welke consequenties het heeft voor zowel de getroffene als de naasten.

S01 / E05 - 20 januari 2022

Ergotherapeute Lyanne van Dam spreekt over wat de cognitieve gevolgen kunnen zijn na het oplopen van hersenletsel en wat de mogelijkheden zijn van ergotherapie om verbetering in de situatie te brengen.

Over Hersenletsel

Deze podcast serie van Kennisnetwerk CVA Nederland gaat over de gevolgen van hersenletsel. Deze serie is bedoeld voor zorgverleners in de CVA/NAH zorg.

Luister via ...