Podcast

Gamechangers

Dit project is een samenwerking van het ministerie van BZK, VNG Realisatie, Dimpact en iBestuur.

Met de informatiekundige visie Common Ground zijn gemeenten gezamenlijk hun digitale dienstverlening aan het opbouwen. Dat leidt tot een grote rolverschuiving voor de overheid. We onderzoeken wat dit in de praktijk betekent.

Afleveringen

S01 / E02 - 19 juli 2022

Samenwerking op technisch niveau is belangrijk, maar Common Ground kan alleen verder gebracht worden als ook bestuurders dit oppakken. Hoe zit het met die bestuurscultuur als het gaat over zo’n majeure digitale transformatie? Een gesprek met Martiene Branderhorst, algemeen direct...

S01 / E01 - 07 maart 2022

Deze podcast gaat over het nut en de noodzaak van een nieuwe, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens. Is de ontwikkeling van een platform ecosysteem de juiste weg? Een gesprek spreken met Ard-Pieter de Man, hoogleraar Management Studies aan de Vrije Universit...

Over Gamechangers

Met de informatiekundige visie Common Ground zijn gemeenten gezamenlijk hun digitale dienstverlening aan het opbouwen. Dat leidt tot een grote rolverschuiving voor de overheid: we moeten met verschillende partners samenwerken in een ecosysteem aan applicaties die door verschillende partijen worden ontwikkeld. We onderzoeken wat dit in de praktijk betekent.