Podcast

De OOpening TotCast

Een podcast met als Rode Draad “Bewustzijn”

Afleveringen

S03 / E10 - 25 november 2023

Het Waterman tijdperk brengt ons in een andere energie van een hogere frequentie. Dit brengt zeer grote veranderingen met zich mee zowel op individueel als op collectief en humanitair gebied. Thema’s v...

S03 / E09 - 11 november 2023

Dit is een aflevering uit reeks 2 die per ongeluk niet eerder online gekomen is. Mama wil hem toch met jullie delen & dit lijkt een goede plek in reeks 3. Veel luisterplezier

S03 / E08 - 28 oktober 2023

Vastzittende overtuigingen werken als een naald die vastgelopen is in een groef. Ooit hebben bepaalde gedachten deze realiteit gecreëerd maar dat was ‘toen’ en nier meer ‘nu’.Door deze werkelijkheden vanuit een andere hoek te bekijken verander je je werkelijkheid, je beleving, je overtuigi...

S03 / E07 - 14 oktober 2023

Logisch vervolg op de vorige podcast: als je jezelf volledig in het licht durft te zetten doen je roeping en passie je innerlijke vlam ontbranden. Persoonlijke Kracht werkt van binnen naar buiten en trekt gelijke trillingen aan. 

S03 / E06 - 30 september 2023

Deze drie ‘ikken’ vormen een drietrapsraket door de bewustzijnslagen heen. In de ons bekende derde dimensie staat ‘ME’ voor de ons bekende persoonli...

S03 / E05 - 16 september 2023

De onderbelichte delen van je persoonlijkheid komen door de hogere frequenties van de huidige energie vaak pijnlijk in het licht te staan. Leef jij nog op grond van oude overtuigingen die je zijn aangereikt (ouders en maatscha...

S03 / E04 - 02 september 2023

Bewustzijn is energie en het Universum ademt en leeft door 7 kosmische natuurlijke wetten. Hermes Tresmegistos heeft deze wetten vertaald naar de mensheid, vandaar dat ze ook de Hermetische wetten worden genoemd. Zij zijn geba...

S03 / E03 - 19 augustus 2023

Dit is de meest gestelde vraag voor mijn horoscoopduidingen: wat is mijn Zielsmissie en wat is mijn levensopdracht.De Ziel is een individuele onvernietigbare vonk Bewustzijn met een eigen individualiteit....

S03 / E01 - 05 augustus 2023

De mens is op weg een nieuwe plaats in te nemen in de Evolutie van het Universum. Terug naar zijn Kosmische oorsprong. Niet meer als deel van een groep/kudde maar als een uniek individu en als uitvoerder van een individuele Zi...

S03 / E02 - 05 augustus 2023

Een roep om authenticiteit en individualiteit: “Ken uzelve”.Je bent hier gekomen met een bewuste intentie: de eigen missie verder ontwikkelen én bijdragen aan de collectieve evolutie/groei.De collectieve p...

Over De OOpening TotCast

In willekeurige volgorde spreken Geraldine Pontenagel - evolutionair astroloog - samen met haar dochter Charlotte Roels - theatermaker en creatieve duizendpoot - over de Evolutie van Bewustzijn en de connectie daarvan met het Individuele Bewustzijn van de mens: onze Ziel. De opdracht van iedere Ziel in dit leven is om ZELF-BEWUST te worden. Wij gebruiken daarvoor in vrije wil onze persoonlijkheid. Dit is het levensthema van ieder mens.

De Rode Draad van Geraldine in deze serie podcasts is de Evolutie van bewustzijn van mens en mensheid. De Evolutionaire Astrologie ondersteunt haar kennis, visie en inzichten. Charlotte heeft de interviews tot podcasts gemaakt: zij de vorm, Geraldine de inhoud.

In reeks 1 is de insteek: BEWUSTZIJN. Wat is Bewustzijn? Wat zijn de bouwstenen ervan? Wie zijn we, waar komen we vandaan, waar staan we nu? We belichten Archetypen als bouwstenen van het menselijk Bewustzijn. En geven twee meditaties.

In de 2e reeks ligt de nadruk op de samenhang en de wederzijdse interactie tussen het Universum/Kosmos, Mens en Mensheid: ZO BOVEN ZO BENEDEN.

‘Het project Mens’ staat voor een grote evolutionaire stap in Bewustzijn, namelijk dat de mens zich zijn Kosmische oorsprong herinnert. Dat vraagt om inzicht in wat er gaande is en meer bewustzijn van je aandeel in het geheel. Wat gebeurt er ‘daarboven’? Op welke manier ervaren wij de kosmische beïnvloeding en hoe kunnen wij vanuit een groeiend bewustzijn deze ervaringen inzetten om een betere wereld te scheppen: de Mens als medeschepper van het Universum. Ook bespreken we in deze reeks een aantal planeten als belangrijke Krachtcentrales van kosmische energie. Zij verschaffen de mensheid de benodigde informatie voor de bewustzijnsontwikkeling. Het Universum zit in ons….wij zijn het Universum.

Voor de wetenschappers: verdieping in de Quantum theorieën maakt veel duidelijk.

Reeks 3 gaat over het wakker worden en de ontwikkeling van de Multi-dimensionele mens en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. INDIVIDUATIE EN CO-CREATIE

Hoe leef je vanuit je ziel en word je niet meer gestuurd vanuit je gewonde persoonlijkheid. De mens is op weg een nieuwe plaats in te nemen in de Evolutie van het Universum. Terug naar zijn Kosmische oorsprong. Niet meer als deel van een groep/kudde maar als een uniek individu en als uitvoerder van een individuele Zielsmissie. Vastgelopen overtuigingen die voortgekomen zijn uit duizenden jaren van patriarchale wetten en structuren belemmeren de ontwikkeling van de hogere frequenties van je Zielskwaliteiten. Het contract dat je op Zielsniveau uit vrije wil afsloot voor deze incarnatie vraagt om commitment aan je unieke en authentieke Essentie: er is er maar één zoals jij, neem je plaats in en volg de roep van je Ziel in plaats van die van de multi-media-massa…

De wereld heeft mede-scheppers nodig die bijdragen tot een beter geheel.

Deze podcasts zijn ontstaan door Co-creatie met het Universum en door:

Geraldine Pontenagel: De OOpening Tot

Charlotte Roels: De Vrouw Achter Jou

Luister via ...