Podcast

De Bieb en de Burger

Hoe de bibliotheek actief burgerschap kan stimuleren

De Bieb en de Burger is een podcast die onderzoekt wat de rol van de bibliotheek is in het stimuleren van actief burgerschap. Hoe kan de bibliotheek ervoor zorgen dat burgers niet afhaken maar juist actief mee doen aan het democratische proces? Experts, bestuurders en programmamakers geven hun inzichten, onder leiding van schrijver Kiza Magendane. De lessen uit deze podcast-serie helpen bestuurders en programmamakers om burgerschap een integraal onderdeel te maken van hun programmering.

Afleveringen

S01 / E07 - 07 juli 2023

In deze aflevering van De Bieb en de Burger richten we ons op de vraag hoe de bibliotheek, in samenwerking met burgers, relevante programma's kan ontwikkelen die aansluiten bij de lokale behoeftes. Is de bibliotheek in staat o...

S01 / E06 - 30 juni 2023

Bij De Bieb en de Burger onderzoeken we hoe bibliotheken burgers kunnen stimuleren om niet af te haken, maar juist actief deel te nemen aan het democratische proces. In deze aflevering richten we ons op de randvoorwaarden die...

S01 / E05 - 28 juni 2023

In de vijfde aflevering van 'De Bieb en de Burger' onderzoeken we de rol van de bibliotheek als facilitator van betekenisvolle frictie. In onze pluriforme samenleving komen we samen, ondanks onze verschillende achtergronden en...

S01 / E04 - 23 juni 2023

In de vierde aflevering van de podcast 'De Bieb en de Burger', duiken we dieper in de wereld van programmamaken binnen de bibliotheek en de impact daarvan op het actief burgerschap. Onze gast voor deze aflevering is Petra ten Brinke, senior programmamaker bij Bibliotheek Utrecht, die beken...

S01 / E03 - 21 juni 2023

Bij de Bieb en de Burger verkennen hoe de bibliotheek er voor kan zorgen dat burgers niet afhaken, maar juist mee doen aan het democratische proces. Deze aflevering staat stil bij de taakomschrijving van de bibliotheek  in het...

S01 / E02 - 09 juni 2023

Bij de Bieb en de Burger verkennen hoe de bibliotheek er voor kan zorgen dat burgers niet afhaken, maar juist mee doen aan het democratische proces. In deze staan wij stil bij de vraag hoe de bibliotheek, in samenwerking met l...

S01 / E01 - 09 juni 2023

Kan de bibliotheek bijdragen aan het vergroten van wederzijds begrip tussen Nederlanders en het verkleinen van spanningen tussen bevolkingsgroepen? Hoe zou de bibliotheek groepen die ongehoord blijven, kunnen helpen om betrokken te blijven bij ons democratische proces, en om binnen bestaande kade...

Over De Bieb en de Burger

Kan de bibliotheek bijdragen aan het vergroten van wederzijds begrip tussen Nederlanders en het verkleinen van spanningen tussen bevolkingsgroepen? Hoe zou de bibliotheek groepen die ongehoord blijven, kunnen helpen om betrokken te blijven bij ons democratische proces, en om binnen bestaande kaders een verschil te maken? Deze en andere prangende vragen rondom burgerschap staan centraal in de podcast 'De Bieb en de Burger'. In deze podcast spreekt schrijver Kiza Magendane met denkers en doeners over de rol van de bibliotheek bij het bevorderen van burgerschap. De inzichten uit deze verkennende podcast kunnen houvast bieden aan programmamakers en bestuurders die burgerschap willen integreren in hun programmering.
De podcast stelt de volgende hoofdvraag: Hoe kan de bibliotheek ervoor zorgen dat burgers niet afhaken maar juist actief (blijven) deelnemen aan het democratische proces? Door in gesprek te gaan met verschillende denkers en doeners, zowel binnen de bibliotheeksector als daarbuiten, zal de podcast in negen afleveringen deze vraag beantwoorden.
De podcast wordt gemaakt in opdracht van BiSC Utrecht, in het kader van het programma 'Met de Bibliotheek word je burger'. De inzichten uit eerder onderzoek van BiSC vormen de basis voor deze podcast-serie. Alle lessen die uit deze podcastserie naar voren komen, zullen worden besproken tijdens een rondetafelconferentie met diverse experts besproken, en door Kiza Magendane worden gebundeld in een synthesedocument. Magendane is als fellow ‘burgerschap en bibliotheek’ verbonden aan BiSC Utrecht.