Podcast

Christelijke Apologeet

Geloofsverdediging voor gewone christenen

Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen.

Afleveringen

S0 / A114 - 24 juni 2022

In deze video (een fragment uit een recente les aan de bijbelschool Filadelfia te Amerongen) bespreek staan we stil bij de tegenstelling tussen een bijbelse epistemologie (kennistheorie) versus een niet-bijbelse epistemologie. Dit raakt sterk aan het autonome denken van de ongelovige versus het d...

S0 / A113 - 17 juni 2022

Er zijn drie stromingen te onderscheiden binnen de christelijke geloofsverdediging: klassieke apologetiek, evidentiële apologetiek en presuppositionele apologetiek. In deze video (een fragment uit een recente les aan de bijbelschool Filadelfia te Amerongen) bespreek ik deze stromingen en onderbou...

S0 / A112 - 10 juni 2022

In deze video spreek ik met Laurens Pruis. Hij studeert momenteel theologie in de Verenigde Staten, aan de Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky. We spreken over zijn ervaringen als student theologie en wat hij ziet als de waarde van zijn opleiding in de bredere context va...

S0 / A111 - 03 juni 2022

In het kader van een opdracht vanuit zijn theologie opleiding stelt Timen Assies mij enkele vragen over de betekenis van de kerk en de relatie hiervan tot de maatschappij. Wellicht heb je iets aan de antwoorden.Muziek: Yoni Charis (https://www.youtube.com/watch?v=_5k35AHmB40)

S0 / A110 - 27 mei 2022

In de vorige video heb ik stilgestaan bij het belang van contextuele exegese om te komen tot een dieper begrip van wie God is, wie Jezus is, wat het Nieuwe Verbond inhoudt, enzovoorts... In deze video probeer ik de context te schetsen van de Hebreeën brief, een van de meest ingewikkelde maar ook...

S0 / A109 - 20 mei 2022

Een korte aansporing om het belang van contextuele bijbelverklaring te benadrukken.Muziek: Khi Rho Beats

S0 / A108 - 06 mei 2022

Wanneer christenen spreken over eschatologie, dan komen al snel termen als premillenialisme, postmillenialisme of amillenialisme voorbij. Waar gaat dit eigenlijk over? In deze video worden deze perspectieven uitgelegd.Muziek: Gawvi

S0 / A107 - 29 april 2022

In Lukas 24 lezen we over de Emmaüsgangers en hun ontmoeting met de opgestane Heer. In deze video enkele observaties m.b.t. de boodschap van Jezus aan deze discipelen en wat wij hiervan kunnen leren.Muziek: Khi Rho Beats

S0 / A106 - 22 april 2022

Met betrekking tot de datering van het boek Openbaring zijn er twee kampen:* de late datering (omstreeks jaar 95 na Chr.; tijdens bewind keizer Domitianus)* de vroege datering (omstreeks jaar 65/66 na Chr.; tijdens bewind keizer Nero)Welke datering je aanhoudt heef...

S0 / A105 - 15 april 2022

In reactie op mijn serie van video’s over eschatologie hebben sommigen gevraagd naar mijn visie op de ‘Antichrist’. In de Evangelische wereld is mij opgevallen dat velen één persoon, de zogenaamde Antichrist, verwachten als een soort politiek leider die in de toekomst nog een belangrijke rol zal...

Over Christelijke Apologeet

Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen: "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag."

Ik mag dienen als een van de ouderlingen van Roemeense Evangelische gemeente “Solo Christo” in Rotterdam. Je vindt onze geloofsbelijdenis hier http://solo-christo.nl/desprenoi.html . Ik kan me voorstellen dat je geen Roemeens spreekt. Persoonlijk onderschrijf ik grotendeels de 1689 London Baptist Confession (reformed baptist). Calvinistisch qua soteriologie. Bronnen van inspiratie hierin zijn Cornelius van Til, Greg Bahnsen, James White, Jeff Durbin, enzovoorts.

Luister via ...