Over recht gesproken - S01 / E33

Wet bestuur en toezicht: houd je statuten tegen het licht!

De eerste volledig notariële aflevering is een feit! In deze aflevering bespreken Matthijs van Rozen (notaris Ondernemingsrecht) en Anna Tenhagen (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht) de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort ook wel de WBTR.

De WBTR is op 1 juli 2021 ingevoerd en brengt met name voor stichtingen en verenigingen belangrijke wijzigingen met zich mee. Het doel van deze wet is het verbeteren van het bestuur en toezicht bij de stichting en vereniging en de regels die voor verenigingen en stichting gelden gelijk(er) te trekken met de regels voor BV's. In deze aflevering worden de onderwerpen bestuur, toezicht, aansprakelijkheid en ontstentenis en belet op een laagdrempelige manier besproken.

Klinkt dit allemaal nogal abstract? Luister dan naar deze podcast! Anna en Matthijs leggen het allemaal uit.


Over Over recht gesproken

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Luister via ...

Volg ons op ...