Over recht gesproken - S01 / A62

Vertegenwoordiging in de zorg en de rol van de cliëntenraad

In deze podcast spreken Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht bij KienhuisHoving) en gastspreker Marika Biacsics, directeur-bestuurder van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), over vertegenwoordiging in de zorg. Zij geven antwoord op onder meer de volgende vragen: wanneer is er sprake van vertegenwoordiging? Wie is de vertegenwoordiger? Welke rechten en plichten gelden voor de vertegenwoordiger (ook in verhouding tot de eerste contactpersoon)? En welke rol kan een cliëntenraad hierin innemen? Daarnaast komen ook de nodige tips voor cliëntenraden en zorginstellingen aan de orde. 

Over Over recht gesproken

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Luister via ...

Volg ons op ...