Over recht gesproken - S01 / E60

Slapende dienstverbanden; the final act?

Slapende dienstverbanden. Het thema leek toch echt afgehandeld na de invoering van de compensatieregeling en de uitspraak van de Hoge Raad in 2019. Niets bleek minder waar, er waren toch nog een aantal zaken onduidelijk met als gevolg dat er kort na de uitspraak van de Hoge Raad maar liefst twee procedures over dit onderwerp zijn gevoerd tot aan de Hoge Raad. De vragen die centraal stonden: vanaf welke datum geldt de verplichting van de werkgever om aan een verzoek tot beëindiging mee te werken en geldt de verplichting ook voor (semi-)diepslapers. Dat zijn simpel gezegd: werknemers wiens dienstverband slapend is geworden op een moment dat de transitievergoeding nog helemaal niet bestond. De Hoge Raad heeft in beide zaken geoordeeld in november 2021 (zie hier en hier) en in deze podcast leggen we uit hoe de Hoge Raad deze vragen heeft beantwoord.

Over Over recht gesproken

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Luister via ...

Volg ons op ...