Over recht gesproken - S01 / E24

De verwerkersovereenkomst: tekenen bij het kruisje?

‘’Wilt u onze verwerkersovereenkomst nog even ondertekenen?’’. Het is een veelvoorkomende vraag aan organisaties die persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Maar lang niet altijd terecht: want organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn niet per definitie verwerker. In de praktijk blijken er veel onduidelijkheden te bestaan over verwerkersovereenkomsten en de daarbij geldende verplichtingen. Niet alleen als het gaat om de noodzaak van de verwerkersovereenkomst, maar ook op het vlak van de inhoud van de verwerkersovereenkomst en bijvoorbeeld onderlinge aansprakelijkheid. Advocaten Ramon Steenbergen en Tom Pool bespreken in deze aflevering enkele belangrijke valkuilen die zij in de praktijk tegenkomen. 

Over Over recht gesproken

'Over recht gesproken' is de podcast van KienhuisHoving advocaten en notarissen. In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling, maar steeds helder en laagdrempelig.

Luister via ...

Volg ons op ...