Data Dialoog - S03 / E06

Onderwijscampus van de toekomst: Smart City

Het voorspellen van de toekomst voor onderwijs en onderzoek is een uitdaging. We gaan in gesprek over toekomstige ontwikkelingen met de vraag: hoe ziet de toekomstige campus eruit?

Met andere woorden, welke ontwikkelingen zien we om ons heen en welke invloed hebben deze op de omgeving waarin we leren, werken, ons ontwikkelen en elkaar ontmoeten? Wat is de impact van digitale transformatie op de manier waarop we ons, wellicht levenslang, ontwikkelen? En wat is de impact van AI op de leeromgeving? Hoe beïnvloedt dit ons en wat betekent dit voor de manier waarop we onze leer- en werkomgeving inrichten? We zijn benieuwd naar de toekomstvisies die worden beschreven vanuit diverse perspectieven en door verschillende experts.

In deze podcast bespreken we de future campus vanuit het perspectief: Smart City. 

Te gast zijn Merel de Boer en Tom van Arman. 

Meer weten of vragen? Neem dan contact op met Frits van der Weerd via: frits.vanderweerd@inholland.nl.

company logo

Over Data Dialoog

De toekomst voorspellen voor onderwijs en onderzoek is een uitdaging. In onze discussie richten we ons op toekomstige ontwikkelingen met de vraag: hoe ziet de toekomstige campus eruit?

We onderzoeken welke ontwikkelingen er plaatsvinden en welke invloed deze hebben op de omgeving waarin we leren, werken, ons ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Wat is de impact van de digitale transformatie op de manier waarop we ons, mogelijk levenslang, ontwikkelen? En wat is de impact van AI op onze leeromgeving? Hoe beïnvloedt dit ons en wat betekent dit voor de manier waarop we onze leer- en werkomgeving vormgeven?

We zijn benieuwd naar toekomstvisies beschreven vanuit diverse perspectieven en door verschillende experts.

Luister via ...