Podcast

Data Dialoog

In het nieuwe seizoen van 'Data Dialoog' duiken we in de wereld van Npuls. Npuls is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren. In deze serie interviewen Ria Jacobi en Frits van der Weerd de aanvoerders van het programma.

Afleveringen

S03 / E01 - 09 februari 2024

Het voorspellen van de toekomst voor onderwijs en onderzoek is een uitdaging. We gaan in gesprek over toekomstige ontwikkelingen met de vraag: hoe ziet de toekomstige campus eruit? Met andere woorden, welke ontwikkelingen zien we om ons heen en welke invloed hebben deze op de omgevi...

S02 / E05 - 09 november 2023

Bram van der Kruk is te gast in deze aflevering van 'Data Dialoog'. Bram is aanvoerder van de pilothub Wendbaar georganiseerd onderwijs. 

S02 / E03 - 07 november 2023

In deze aflevering is Rose van Iperenburg te gast. Rose is aanvoerder van de ICT-infrastructuur. Daarnaast is ze concern informatiemanager bij de hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

S02 / E04 - 02 november 2023

In deze aflevering van 'Data Dialoog' zijn Wilma van Wezenbeek en Menno de Waal te gast. Beide aanvoerders van de Transformatiehub Digitale Leermaterialen. Wilma is tevens werkzaam bij de Vrije Universiteit als directeur Student- en Onderwijszaken. Menno werkt als beleidsadviseur bij het G...

S02 / E03 - 31 oktober 2023

Bram Enning is aanvoerder van de Pilothub Studiedata en AI en is tevens werkzaam bij de Hogeschool van Leiden.

S02 / E02 - 19 oktober 2023

In deze aflevering is programmadirecteur Berent Daan te gast. Hij is verantwoordelijk voor de opzet en voortgang van het achtjarige programma van Npuls. Hoe kunnen we ons beter en opener opstellen als het gaat om leven lang leren?Beren...

S02 / E01 - 17 oktober 2023

In deze aflevering van 'Data Dialoog' over Npuls is Aukje Leufkens te gast. Aukje is aanvoerder van de Kennis-infrastructuur. Ze werkt tevens bij de Universiteit Tilburg. Zij richt zich vanuit haar rol als Aanvoerder Kennisinfrastructuur op het verkennen en verbinden van het openste...

S01 / E02 - 21 november 2022

Binnen de hogeschool komt de focus in het ontwikkelen van onderwijs steeds meer te liggen op het centraal stellen van de regie op het leren door de student. Het monitoren van leren en het reguleren van het leerproces van de student is een steeds belangrijker aspect. We hebben veel (persoonlijke)...

S01 / E03 - 21 november 2022

Binnen de hogeschool komt de focus in het ontwikkelen van onderwijs steeds meer te liggen op het centraal stellen van de regie op het leren door de student. Het monitoren van leren en het reguleren van het leerproces van de student is een steeds belangrijker aspect. We hebben veel (persoonlijke)...

S01 / E01 - 21 november 2022

Binnen de hogeschool komt de focus in het ontwikkelen van onderwijs steeds meer te liggen op het centraal stellen van de regie op het leren door de student. Het monitoren van leren en het reguleren van het leerproces van de student is een steeds belangrijker aspect. We hebben veel (persoonlijke)...

company logo

Over Data Dialoog

In het nieuwe seizoen van 'Data Dialoog' duiken we in de wereld van Npuls. 

Npuls is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren. Het doel is het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. 

Door samen op te trekken in de (ict)organisatie van het onderwijs, het delen van kennis over onderwijs en het ontwikkelen en inkopen van leermaterialen, maken we het makkelijker om het onderwijsaanbod snel te vernieuwen, beter toegankelijk te maken en flexibel aan te bieden.

In deze serie interviewen Ria Jacobi en Frits van der Weerd de aanvoerders van dit programma.

Luister via ...