Data Dialoog - S01 / E04

Hoe veilig is mijn data binnen Inholland en andere onderwijsinstellingen?

Binnen de hogeschool komt de focus in het ontwikkelen van onderwijs steeds meer te liggen op het centraal stellen van de regie op het leren door de student. Het monitoren van leren en het reguleren van het leerproces van de student is een steeds belangrijker aspect. We hebben veel (persoonlijke) data in de systemen van studenten: hoe zouden we die kunnen benutten voor dit monitoren van leren? We hebben het dan over learning analytics (LA).

In deze podcast besteden we aandacht aan verschillende aspecten rondom learning analytics.

Deze keer spreken we met Raymond Kales, de ‘bewaker van data’ bij Inholland. Hij werkt bij IVT als…

Hoofdvraag is: Hoe veilig is mijn data binnen Inholland?


company logo

Over Data Dialoog

De toekomst voorspellen voor onderwijs en onderzoek is een uitdaging. In onze discussie richten we ons op toekomstige ontwikkelingen met de vraag: hoe ziet de toekomstige campus eruit?

We onderzoeken welke ontwikkelingen er plaatsvinden en welke invloed deze hebben op de omgeving waarin we leren, werken, ons ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Wat is de impact van de digitale transformatie op de manier waarop we ons, mogelijk levenslang, ontwikkelen? En wat is de impact van AI op onze leeromgeving? Hoe beïnvloedt dit ons en wat betekent dit voor de manier waarop we onze leer- en werkomgeving vormgeven?

We zijn benieuwd naar toekomstvisies beschreven vanuit diverse perspectieven en door verschillende experts.

Luister via ...