FinAuts podcast - S02 / E04

I kundens beste interesse - alltid?

Advokat Kristian Nørgaard fra Finansforbundet diskuterer interessekonflikt med FinAuts Vibeke Høsteng med utgangspunkt i bransjenormen God skikk og avgjørelser om brudd på God skikk i FinAuts disiplinærutvalg.

company logo

Om FinAuts podcast

FinAut autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen. Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

Sesong 1 (S01): I etikkserien inviterer vi forskjellige fagpersoner til å diskutere etikkens rolle i finansnæringen.

Sesong 2 (S02): Bransjenormen God skikk består av 10 regler og er finansnæringens retningslinjer for rådgivning, informasjon, veiledning og salg. I denne serien inviterer FinAut til samtale med forskjellig fagpersoner som kan si noe om temaet.

Sesong 3 (S03): Sesong 3 består av aktuelle temaer som er relevante for finansnæringen. Lytt på ...

Følg oss ...