FinAuts podcast - S03 / E03

Etikk og ledelse

Finansnæringen er inne i en krevende periode. Det snakkes om dyrtid, avslagsplikt, rådgivningsplikt, gjeld og psykiske helse. Hvordan skal du som leder navigere i dette «landskapet» av utfordringer og være en støttespiller for dine medarbeidere?

Hør mer om dette i refleksjonssamtalen mellom filosof Einar Øverenget og Inger F. Kvaal, leder for medlemskontakt i FinAut.


company logo

Om FinAuts podcast

FinAut autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen. Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

Sesong 1 (S01): I etikkserien inviterer vi forskjellige fagpersoner til å diskutere etikkens rolle i finansnæringen.

Sesong 2 (S02): Bransjenormen God skikk består av 10 regler og er finansnæringens retningslinjer for rådgivning, informasjon, veiledning og salg. I denne serien inviterer FinAut til samtale med forskjellig fagpersoner som kan si noe om temaet.

Sesong 3 (S03): Sesong 3 består av aktuelle temaer som er relevante for finansnæringen. Lytt på ...

Følg oss ...