FinAuts podcast - S01 / A01

Etikk møter juss

Etikkserie

Autoriserte rådgivere skal følge bransjenormen God skikk. Gjør de ikke det, kan de få en advarsel eller miste autorisasjonen sin. Det er FinAuts disiplinærutvalg som behandler dette.

Vibeke Høsteng, juridisk rådgiver i FinAut inviterer leder for Disiplinærutvalget, Advokat Birte Berg, og Filosof Anne Rose Røsbak Ferangen til en samtale om de siste bruddsakene.


company logo

Om FinAuts podcast

FinAut autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen. Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

Sesong 1 (S01): I etikkserien inviterer vi forskjellige fagpersoner til å diskutere etikkens rolle i finansnæringen.

Sesong 2 (S02): Bransjenormen God skikk består av 10 regler og er finansnæringens retningslinjer for rådgivning, informasjon, veiledning og salg. I denne serien inviterer FinAut til samtale med forskjellig fagpersoner som kan si noe om temaet.Lytt på ...