Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast ‘De Energietransitie en Omgevingswet: een update’ op bezoek bij de gemeente Tilburg

Hoe kun je bewoners en bedrijven meenemen in de e…

Hoe kun je bewoners en bedrijven meenemen in de energievraagstukken? Hoe leer je elkaars taal spreken als je energie juridisch gaat borgen in de Omgevingswet? Nicolaas Veltman, projectregisseur Co2 neutrale wijken SMILE bij de gemeente Tilburg vertelt daarover in deze podcast. Transcript: https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20201224-idwi68vuk-tekst.txt
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...