Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast ‘De Energietransitie en Omgevingswet: een update’ op bezoek bij de gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft uit een pilot g…

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft uit een pilot geothermie geleerd dat zij als gemeente de regierol hebben over warmtenetten in het algemeen. Ze hebben onderzocht wat ze zelf willen met warmtenetten en tegen welke juridische thema’s ze aanlopen. Hoe past dit bijvoorbeeld in de omgevingsvisie? Wim IJkema, gebiedsregisseur aardgasvrije wijken, deelt in deze podcast de geleerde lessen en ervaringen van zijn gemeente met Regina Koning. Transcript: https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20201224-idfl9t5pi-tekst.txt
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...