Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast ‘De Energietransitie en Omgevingswet: een update’ op bezoek bij de gemeente Maastricht

David Borger, projectleider, vertelt over de juri…

David Borger, projectleider, vertelt over de juridische uitdagingen die de gemeente Maastricht tegenkomt bij het aardgasvrij maken van de stad. Waar zitten bijvoorbeeld de juridische beperkingen van de Gaswet? Waar ontmoeten de Omgevingswet en de energietransitie elkaar? Transcript: https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20201224-idz6kw2zn-tekst.txt
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...