Podcasts NPLW - S0 / E0

Podcast ‘De Energietransitie en Omgevingswet’

De twee werelden van de Energietransitie en de Om…

De twee werelden van de Energietransitie en de Omgevingswet. Waar vinden deze werelden elkaar? Hoe kunnen beleidsmedewerkers van deze twee domeinen de verbinding met elkaar vinden, elkaar aanvullen en versterken? En hoe zit het met regelgeving? Aan de hand van de ervaringen van acht gemeenten die dit onderzocht hebben in een pilot, zijn Regina Koning en Maarten Engelberts (Interim adviseur Programma Omgevingswet, VNG) hierover in gesprek met Annemieke van Brunsschot, Programmamanager Omgevingswet en Lian Merckx, Programmamanager Energie, beiden bij de VNG. Evenals met Gerrie Fenten, senior beleidsmedewerker en Bert Naarding, MT-lid bij het Programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar de Omgevingswet is gemaakt. Transcript: https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20201224-iduguxiw3-tekst.txt
company logo

Over Podcasts NPLW

In deze podcasts van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden. Nederland stap voor stap aardgasvrij maken is het gezamenlijke doel.

We nemen je mee langs vraagstukken, kansen en uitdagingen, die spelen bij gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. We gaan in gesprek met beleidsmakers, bestuurders en initiatiefnemers bij gemeenten, andere decentrale overheden, ministeries of branchepartijen.

Deze podcasts werden eerder gepubliceerd onder de naam 'Podcast Aardgasvrije Wijken'.

Lees meer over het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie op onze website.

Volg ons op ...