Bovenal Onderwijs - S01 / E04

Groepsdynamiek deel 2

www.bovenalonderwijs.nl


In aflevering 2 over groepsdynamiek gaan Tom en Kristel opnieuw in gesprek met Thomas de Meulder.   

Thomas is expert op het gebied van groepsdynamiek en groepsanalyse. In deze aflevering gaan ze verder in op de driepoot van relatie, procedure en inhoud. Thomas voegt daar een vierde poot aan toe, het formeren van groepjes in je klas voor het bevorderen van een positieve groepsnorm. Naast deze verdieping worden de vragen van luisteraars besproken én is er aan het eind van de aflevering een speciale winactie! 

Kijk voor meer info over de groepsanalyse op www.groepsanalyse.nl mail voor de winactie uiterlijk 27 november 2020 naar info@bovenalonderwijs.nl 

Over Bovenal Onderwijs

In de Bovenal Onderwijs Podcast gaan Kristel en Tom in gesprek over verschillende thema's die zij in hun eigen praktijk tegenkomen. Kristel als schoolleider van een basisschool en Tom als vakdocent gym in het VO. 

Luister via ...