Christelijke Apologeet - S01 / E176

Ga door tot de Volmaaktheid! - Hebreeën 6:1-3

Ga door tot de Volmaaktheid! - Hebreeën 6:1-3

Wat bedoelt de auteur van de Hebreeën brief met de vermaning om het eerste onderwijs met betrekking tot de messias te laten rusten en door te gaan tot de volmaaktheid? Een preek gehouden in de Christelijke Gemeente Alblasserdam (CGA).

Over Christelijke Apologeet

Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen: "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag."

Ik mag dienen als een van de ouderlingen van Roemeense Evangelische gemeente “Solo Christo” in Rotterdam. Je vindt onze geloofsbelijdenis hier http://solo-christo.nl/desprenoi.html . Ik kan me voorstellen dat je geen Roemeens spreekt. Persoonlijk onderschrijf ik grotendeels de 1689 London Baptist Confession (reformed baptist). Calvinistisch qua soteriologie. Bronnen van inspiratie hierin zijn Cornelius van Til, Greg Bahnsen, James White, Jeff Durbin, enzovoorts.

Luister via ...