Christelijke Apologeet - S01 / E201

Bergen verplaatsen door de kracht van onze woorden?

Bergen verplaatsen door de kracht van onze woorden?

In de ‘Word of Faith’-leer die we ook in de pinkster- en charismatische kerken in NL gelooft men dat de woorden die wij spreken kracht hebben om de realiteit te beïnvloeden. Vaak worden de woorden van Jezus aangehaald:

“Mattheüs 17:20 …Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan…”


Wat bedoelt Jezus met deze woorden? Daar zullen we naar kijken.


Muziek: Khi Rho Beats

Over Christelijke Apologeet

Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen: "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag."

Ik mag dienen als een van de ouderlingen van Roemeense Evangelische gemeente “Solo Christo” in Rotterdam. Je vindt onze geloofsbelijdenis hier http://solo-christo.nl/desprenoi.html . Ik kan me voorstellen dat je geen Roemeens spreekt. Persoonlijk onderschrijf ik grotendeels de 1689 London Baptist Confession (reformed baptist). Calvinistisch qua soteriologie. Bronnen van inspiratie hierin zijn Cornelius van Til, Greg Bahnsen, James White, Jeff Durbin, enzovoorts.

Luister via ...