Kinderboerderijen Actief Podcast - S02 / E03

Mensen maken de kinderboerderij (2)

Er is veel te vertellen over vrijwilligersinzet

Over (veranderingen in) vrijwilligerswerk op de kinderboerderij is genoeg te vertellen. En dat doen we dan ook in deze 2e aflevering over het vrijwilligerswerk en kinderboerderijen. In deze aflevering het vervolg van het gesprek met Joost van Alkemade (directeur van NOV) over jongeren en vrijwilligerswerk en werving. Lisanne Lely van NL Cares vertel over hun aanpak van het flexibele vrijwilligerswerk. Zoals gebruikelijk komen ook verschillende (vrijwillige) kinderboerderijmedewerkers aan het woord. Voorzitter Ellen van Helden van kinderboerderij Dierendal in Waddinxveen vertelt over de resultaten en uitdagingen op het vrijwilligersvlak. Liane en Jan, bestuursleden van buurtboerderij de Nijkamphoeve in Den Haag, bespreken hun situatie in een mini-podcast. De 2 afleveringen over de vrijwilligers ontwikkelingen inspireren hopelijk om met enthousiasme door te gaan, want een kinderboerderij kan niet zonder vrijwilligers

Over Kinderboerderijen Actief Podcast

De Kinderboerderijen Actief Podcast heeft als doel medewerkers en betrokkenen bij het kinderboerderijenwerk te inspireren met verhalen van anderen, nieuwe invalshoeken en discussie. Hans de Rijk (be)zoekt  gasten die hun mening willen geven. KinderboerderijenActief wil zichtbaar inspireren en 'aanjagen'.

Luister via ...

Volg ons op ...