Kinderboerderijen Actief Podcast - S02 / E02

Mensen maken de kinderboerderij (1)

Vrijwilligersinzet

Deze podcast titel maakt zichtbaar dat mensen de bepalende factor zijn voor wat je met een kinderboerderij kan doen. Het enthousiasme en de aanpak bepalen de sfeer. En die sfeer wordt door vaste en vrijwillige krachten gemaakt op de kinderboerderijen.

Je zou kunnen zeggen: een kinderboerderij kan niet zonder vrijwilligers.

In deze podcast aflevering worden ontwikkelingen op vrijwilligersgebied besproken met Joost van Alkemade. Hij is directeur van NOV.

Dick ter Steege, woordvoerder CBS, gaat in op het onderzoek dat recent door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gedaan. Natuurlijk komen ook verschillende (vrijwillige) kinderboerderijmedewerkers aan het woord (Kinderboerderij de Goudse Hofsteden, Stadsboerderij Herweijerhoeve en Kinderboerderij de Veldmuis).

Er is zoveel te bespreken over dit onderwerp dat er nog een vervolg komt op deze podcastaflevering.

Meer informatie www.kinderboerderijenactief.nl/vrijwilligers 

Over Kinderboerderijen Actief Podcast

De Kinderboerderijen Actief Podcast heeft als doel medewerkers en betrokkenen bij het kinderboerderijenwerk te inspireren met verhalen van anderen, nieuwe invalshoeken en discussie. Hans de Rijk (be)zoekt  gasten die hun mening willen geven. KinderboerderijenActief wil zichtbaar inspireren en 'aanjagen'.

Luister via ...

Volg ons op ...