Kinderboerderijen Actief Podcast - S01 / E07

Kinderboerderijen belangrijk voor uitvoeren taakstraf jongeren

Voor straf naar de kinderboerderij

In deze podcast vertellen Els  en Edwin, coördinatoren taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming, over de stappen die genomen worden om een passende plek te vinden voor een jongere die een taakstraf heeft gekregen. Wat betekent dit, welke verantwoordelijkheden horen bij het bieden van een plek, en de behoefte van de Raad voor de Kinderbescherming om meer plekken te vinden waar jongeren hun taakstraf kunnen uitvoeren. Ruben, heeft een taakstraf vervuld, vertelt over zijn ervaringen op stadsboerderij de Balijhoeve in Zoetermeer. Beheerder Wendy maakt het traject voor het vervullen van een taakstraf compleet door haar  aandeel in het aanbod toe te lichten. Deze podcast geeft een inkijkje in het belangrijke, maar soms minder zichtbare werk van het vinden van een goede match tussen een jongere die een taakstraf moet uitvoeren en geschikte werkplek. Kinderboerderijen zijn vaak heel geschikt voor het laten uitvoeren van een taakstraf. Meer informatie www.wordtaakstrafbegeleider.nl Podcast is gemaakt i.s.m. de Raad voor de Kinderbescherming.

Over Kinderboerderijen Actief Podcast

De Kinderboerderijen Actief Podcast heeft als doel medewerkers en betrokkenen bij het kinderboerderijenwerk te inspireren met verhalen van anderen, nieuwe invalshoeken en discussie. Hans de Rijk (be)zoekt  gasten die hun mening willen geven. KinderboerderijenActief wil zichtbaar inspireren en 'aanjagen'.

Luister via ...

Volg ons op ...