Podcast

Voed de veerkracht!

de stoere route naar gezond geluk

Er is geen wetenschappelijke twijfel meer: je kindertijd is het fundament onder je volwassen welzijn en gezondheid. Wat je vroeg in het leven ervaart, vormt de blauwdruk voor alles wat volgt. Om flexibel te kunnen omgaan met wat het leven van je vraagt, is veerkracht van belang. Hoe veerkracht zicht ontwikkelt, is afhankelijk van de dynamiek in de wereld om je heen. Onveiligheid en toxische stress in de sociale omgeving ontregelen het zenuwstelsel, met als gevolg een scala aan mogelijke sociale en andere gezondheidsproblemen. Goed zicht op maatschappelijke factoren die veerkracht ondersteunen of juist ondermijnen is dus essentieel. In de ACE Aware NL-podcast ‘Voed de veerkracht!’ gaan we met mensen in gesprek over veerkracht. Tegen welke ongunstige ervaringen, ofwel Adverse Childhood Experiences, liepen ze aan? En welke Awesome Childhood Experiences hielpen hen om tegenslag te overwinnen? Hoe geven ze in hun persoonlijke of hun beroepsleven ondersteuning aan jongeren? Ieder kind verdient een veilige kindertijd, de basis voor gezond geluk. De missie van ACE Aware NL is aandacht vragen voor ACE’s, werkend vanuit zeven pijlers: verbinding, compassie, moed, nieuwsgierigheid, vertrouwen, vriendelijkheid en veerkracht. We laten ons graag inspireren door jouw persoonlijke verhaal of je beroepsmatige expertise! Welkom, met jouw antwoord op onze kernvraag: 'Hoe voeden we de veerkracht?’

Afleveringen

S0 / E04 - 06 maart 2023

In aflevering #4 luisteren we naar Eefke Postma, ervaringsdeskundige in het sociaal domein, en samen met haar partner ouders van drie prachtige kinderen. Op grond van haar eigen ervaringen is haar missie de verbetering van werkwijzen en diensten van (overheids)instellingen.Tijdens de conf...

S0 / E03 - 06 maart 2023

In aflevering #3 luisteren we naar Nikk Conneman, kinderarts/neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij vertelt openhartig over hoe intensief het is om te werken op de grens van leven en dood met veel te vroeg geboren kindjes. De eer voor de echte opening van...

S0 / E02 - 06 maart 2023

In this #2 episode, Marianne, as the initiator of the ‘Raising Resilience’-podcast, tells us what preceded it. She talks about events in her own life that sparked her interest in the subject of ACEs, Adverse Childhood Experiences.From her motherhood, she became a breastfeeding volunteer a...

S0 / E01 - 06 maart 2023

In deze #1-aflevering vertelt Marianne als initiatiefnemer van de ‘Voed de veerkracht’-podcast wat eraan voorafging. Ze vertelt over gebeurtenissen in haar eigen leven die haar interesse hebben gewekt voor het onderwerp ACE's, Adverse Childhood Experiences. Vanuit haar moederschap werd ze borstv...

company logo

Over Voed de veerkracht!

Het is zeker: je kindertijd doet ertoe!
Er is geen wetenschappelijke twijfel meer: je kindertijd is het fundament onder je volwassen welzijn en gezondheid. Wat je vroeg in het leven ervaart, vormt de blauwdruk voor alles wat volgt.
Hoe ondersteunend was de omgeving in je jonge jaren? Mocht jij vroeger jezelf zijn? Dan laat je waarschijnlijk ook nu je unieke persoonlijkheid zien. Konden je ouders al je emoties aan: je heftige boosheid, diepe verdriet, wilde blijheid, stille teruggetrokkenheid, uitbundige enthousiasme? Dat vergroot de kans dat je open, empathisch en inspirerend reageert op de authenticiteit van anderen, je vrienden, familie- en gezinsleden, collega’s en buren, doelgroepen waarmee je werkt – je medemensen overal ter wereld.

Veerkracht: resultaat van aandacht en compassie
Wanneer je goed in contact bent met jezelf, als je vooral ook je lijf goed kent, word je je bewust van wat je lichaam je te vertellen heeft. Voel je je veilig of juist niet? Weten hoe je je voelt, is belangrijk voor je stressregulatie. Het wijst je de weg naar wat je nodig hebt. Daarmee voed je je veerkracht: flexibel met omstandigheden kunnen omgaan, zeker ook met de lastige. Aandacht en compassie hebben voor wat je voelt is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Zo voorkom je dat je jezelf kwijtraakt en ziek wordt. Daar komt meer bij kijken dan jij alleen. Hoe je je ontwikkelt, heeft veel te maken met de wereld om je heen. Veerkracht is niet simpelweg een persoonlijke eigenschap. Veerkracht is het resultaat van de dynamiek in een grotere sociale omgeving.

ACE’s – Adverse Childhood Experiences
Er kan van alles misgaan in de ontwikkeling van veerkracht. Bij een kind dat toxische stress ervaart (voortdurende onrust, angst en dreiging), raken stressregulatie en hersenontwikkeling verstoord. Ook het immuunsysteem krijgt daar een tik van mee. Dat kan, nu of later, leiden tot onzekerheid, een negatief of juist opgeblazen zelfbeeld, ongeduld, agressie, zelfdestructie. Zelfs depressie, verslaving of zelfdoding kunnen het gevolg zijn. Hoe bewust zijn we ons van de factoren die veerkracht ondersteunen of juist ondermijnen? Hoe beïnvloedt ons eigen levensverhaal hoe we met anderen omgaan en wat we uitstralen? Hoe laten we als samenleving zien dat we begrijpen wat kinderen nodig hebben in hun vroege levensfase?  Waar zoeken we oorzaken van ziekte?

ACE’s – Awesome Childhood Experiences
In de ACE Aware NL-podcast ‘Voed de veerkracht!’ gaan we met mensen in gesprek over veerkracht. Sommigen vertellen hun persoonlijke verhaal over het overwinnen van de gevolgen van tegenslag. Anderen vertellen hoe ze in hun rol als ouder, therapeut, coach, persoonlijk begeleider, docent of zorgverlener omgaan met hun kinderen, cliënten, bewoners, leerlingen, studenten en patiënten.
Ieder kind verdient de inzet van volwassenen voor zoveel mogelijk Awesome Childhood Experiences, ervaringen die vertrouwen in het leven, de ander en de wereld te stimuleren. En ieder mens verdient compassie voor het verdriet om wat ontbrak en wat destijds moeilijk was of nu nog altijd is.

Van harte welkom!

Heb jij mooie wijsheid te delen over veerkracht? Heb je een verhaal waar anderen veel van kunnen opsteken? Heb je expertise die voor de luisteraars inspirerend is? Dan ontvangen we je graag als gast in onze podcast! De missie van ACE Aware NL is aandacht vragen voor ACE’s, werkend vanuit zeven pijlers: verbinding, compassie, moed, nieuwsgierigheid, vertrouwen, vriendelijkheid en veerkracht.

Hoe voeden we de veerkracht in de kinderen voor wie we zorgen en in het kind in onszelf?

Dát is onze centrale vraag en we zijn nieuwsgierig naar het antwoord dat jij daarop hebt!
Wil je het delen met ons en de luisteraars? Laat je horen – van harte welkom!

Luister via ...

Volg ons op ...