Podcast

Uitvaartpodcast BijDeHand

Gespecialiseerd in uitvaarten binnen jonge gezinnen met kinderen

BijDeHand is geen standaardnaam voor een uitvaartonderneming, dat klopt. Ik heb voor deze naam gekozen omdat het iets vertelt/zegt over mij en mijn benadering van een afscheid, met name uitvaarten binnen jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Niet alles kunnen we in het eerste gesp

Afleveringen

S0 / A58 - 24 februari 2022

Je bent jong, hebt kinderen en terminaal ziek of hebt een terminaal zieke partner.Dan komt er nogal wat op je af! Hoe zit het met de uitvaartverzekering, wat moet je allemaal regelen, maar ook de vraag hoe je je gezin voorbereid op het laatste uitje met zijn allen en natuurlijk hoe je het...

S0 / A57 - 10 september 2021

Richard Hattink komt dit probleem vaker in zijn werk en omgang met o.a. achterblijvende ouders vaker tegen en weet ook uit ervaring dat de oplossing is: stop dan met praten.Zijn alternatief is logisch, een enorme én makkelijke hulp bij dit probleem, en praktisch voor iedereen uitvoerbaar....

S0 / A56 - 10 september 2021

Natuurlijk, het is logisch dat je zelf ook enorm bezig bent met een verlies en hoewel niet zo bedoeld, maar niet in staat bent om voldoende aandacht aan een kind of de kinderen te geven. De sociale, naaste omgeving kan enorm behulpzaam zijn om daarbij te helpen.

S0 / A55 - 10 september 2021

Ook een kind wil best praten, maar niet op commando. Stel gewoon de vraag of het kind over haar of zijn verdriet of gemis wil praten.

S0 / A54 - 10 september 2021

Het lijkt vaak eenvoudig en logisch maar het advies van de fotograaf is om altijd even te overleggen. Belangrijk is ook om te beseffen dat er belangrijk een kwaliteitsverschil is tussen afbeelding die op het internet te zien zijn en afbeeldingen bestemd voor een mooie afdruk als èchte foto...

S0 / A40 - 10 september 2021

Soms zijn er bij de bespreking over de uitvaart  twijfels maar wanneer later het fotoalbum wordt bekeken dan is er altijd een grote dankbaarheid dat die momenten zijn vastgelegd.De ervaring van een afscheidsfotograaf geeft de zekerheid dat het een waardige maar ook waardevolle serie fo...

S0 / A39 - 10 september 2021

Volwassenen hebben vaak moeite met de benadering van nabestaanden, kinderen ervaren dat absoluut ook, maar kinderen van een overleden naaste voelen dat heel sterk. Hoe voorkom je dat?

S0 / A38 - 10 september 2021

Professionele hulp kan een heel goed steunpunt zijn bij onbeantwoorde vragen maar die hulp is niet altijd direct noodzakelijk. Onbeantwoorde vragen en steun kan in de eerste instantie ook verkregen  worden bij bekenden en/of familie in de naaste omgeving.

S0 / A35 - 10 september 2021

Blijft het onderwerp in de klas volkomen onbesproken of is dit onderwerp een logisch vraagstuk en onderdeel van de leraren opleiding.Het antwoord van Richard Hattink is best teleurstellend en een wellicht stimulans voor de uitvaartondernemer om een bezoekje aan de school te brengen,..

S0 / A36 - 10 september 2021

Richard Hattink maakt ons in deze uitzending duidelijk dat het tonen van verdriet in het bijzijn van de kinderen heel normaal is, ja..... zelfs heel wenselijk..Het wordt duidelijk waarom na het beluisteren van zijn heel logische benadering en uitleg over dit onderwerp.

Over Uitvaartpodcast BijDeHandUiteraard beginnen we met kennismaken. Ik begeleid je door een zware periode. We zullen veel contact met elkaar hebben. Ik ga ontdekken welke ideeën je hebt omtrent de uitvaart, wat er belangrijk is voor je. Kennismaken is dus belangrijk! Hoe voelt het contact aan? Is er vertrouwen?

Kennismakingsgesprek regelen? Neem dan contact op met mij op telefoonnummer 06 – 11 03 14 14 en ik kom langs voor een kennismakingsgesprek. Mailen of whatsappen is uiteraard ook mogelijk.

Bezoek mijn website - KLIK HIER

Luister via ...

Volg ons op ...