Podcast

Atropos-podcast

Méér dan 100 jaar een gedegen familiebedrijf.

100 Jaar ervaring van vader op zoon is een garantie voor gedegenheid en zorgzame verzorging van elke uitvaart. Het is ook een lange periode waarin talloze families met een goed gevoel op een uitvaart kunnen terugkijken door de gedegen en vertrouwde inzet van altijd betrokken medewerkers.

Afleveringen

S0 / A57 - 05 February 2021

Richard Hattink komt dit probleem vaker in zijn werk en omgang met o.a. achterblijvende ouders vaker tegen en weet ook uit ervaring dat de oplossing is: stop dan met praten.Zijn alternatief is logisch, een enorme én makkelijke hulp bij dit probleem, en praktisch voor iedereen uitvoerba...

S0 / A56 - 05 February 2021

Natuurlijk, het is logisch dat je zelf ook enorm bezig bent met een verlies en hoewel niet zo bedoeld, maar niet in staat bent om voldoende aandacht aan een kind of de kinderen te geven. De sociale, naaste omgeving kan enorm behulpzaam zijn om daarbij te helpen.

S0 / A55 - 05 February 2021

Ook een kind wil best praten, maar niet op commando. Stel gewoon de vraag of het kind over haar of zijn verdriet of gemis wil praten.

S0 / A54 - 05 February 2021

Het lijkt vaak eenvoudig en logisch maar het advies van de fotograaf is om altijd even te overleggen. Belangrijk is ook om te beseffen dat er belangrijk een kwaliteitsverschil is tussen afbeelding die op het internet te zien zijn en afbeeldingen bestemd voor een mooie afdruk als èchte foto...

S0 / A40 - 05 February 2021

Soms zijn er bij de bespreking over de uitvaart  twijfels maar wanneer later het fotoalbum wordt bekeken dan is er altijd een grote dankbaarheid dat die momenten zijn vastgelegd.De ervaring van een afscheidsfotograaf geeft de zekerheid dat het een waardige maar...

S0 / A39 - 05 February 2021

Volwassenen hebben vaak moeite met de benadering van nabestaanden, kinderen ervaren dat absoluut ook, maar kinderen van een overleden naaste voelen dat heel sterk. Hoe voorkom je dat?

S0 / A38 - 05 February 2021

Professionele hulp kan een heel goed steunpunt zijn bij onbeantwoorde vragen maar die hulp is niet altijd direct noodzakelijk. Onbeantwoorde vragen en steun kan in de eerste instantie ook verkregen  worden bij bekenden en/of familie in de naaste omgeving....

S0 / A35 - 05 February 2021

Blijft het onderwerp in de klas volkomen onbesproken of is dit onderwerp een logisch vraagstuk en onderdeel van de leraren opleiding.Het antwoord van Richard Hattink is best teleurstellend en een wellicht stimulans voor de uitvaartondernemer om een bezoekje aan de...

S0 / A36 - 05 February 2021

Richard Hattink maakt ons in deze uitzending duidelijk dat het tonen van verdriet in het bijzijn van de kinderen heel normaal is, ja..... zelfs heel wenselijk..Het wordt duidelijk waarom na het beluisteren van zijn heel logische benadering en uitleg over dit onderw...

S0 / A35 - 06 January 2021

Een herkenning op de uitvaartkist is logisch, het is om verwisselingen in crematoria en op begraafplaatsen te voorkomen.Maar de overledene alléén een nummer op de kist meegeven dat gaat gelukkig veel nabestaanden en uitvaartondernemers te ver.Daarvoor is e...

Over Atropos-podcast

Het familiebedrijf Atropos Uitvaartverzorging bestaat al méér dan 100 jaar.
Dat zijn 100 jaren waarin van vader op zoon een waardevolle ervaring binnen de uitvaartzorg is opgebouwd en aan elkaar is doorgegeven.

Ook100 jaar gedurende welke periode niet alleen veel is veranderd binnen de uitvaartbranche maar vooral gedurende welke periode de onderneming alle ontwikkelingen binnen de uitvaartwereld op de voet hebben gevolgd én waar zinnig en nodig, ook bewust altijd hebben gevolgd.

In deze podcastuitzendingen praat Erik Boelkens, de huidige eigenaar van Atropos over zijn onderneming, zijn ervaren medewerkers en niet in de laatste plaats over zoveel mogelijk uitvaartonderwerpen.

Bezoek de website, KLIK HIER

Luister via ...